Styret i Tynset Pensjonistforening 2021

Det Nye STYRET

Det nye STYRET i Tynset Pensjonistforening 2021

Det nye STYRET i Tynset Pensjonistforening 2021

Formann : Jan Inge Nordeng

Nestformann : Else Rønning

Kasserer : Eva Mærk

Sektretær : Kjell Arne Hugubakken

Styremedlem : Brit Goro Strømseng