Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styret i Tynset Pensjonistforening 2021

Det Nye STYRET

Det nye STYRET i Tynset Pensjonistforening 2021

Det nye STYRET i Tynset Pensjonistforening 2021

Formann : Jan Inge Nordeng

Nestformann : Else Rønning

Kasserer : Eva Mærk

Sektretær : Kjell Arne Hugubakken

Styremedlem : Brit Goro Strømseng