STYRET I TYNSET PENSJOISTFORENING 2023.

Disse utgjør STYRET i Tynset Pensjonistforening etter avholdt årsmøtet 22.02.2023.

Fra venstre:  Inger Marie Negård, Lisbet Marie Gullbrekken, Oddhild Hektoen, Jan Inge Nordeng, Kjell Arne Hugubakken.

Fra venstre: Inger Marie Negård, Lisbet Marie Gullbrekken, Oddhild Hektoen, Jan Inge Nordeng, Kjell Arne Hugubakken.

Bildet er tatt i Tylldalen hos Inger Marie da vi hadde styremøte 01.03.2023.