Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

STYRET I TYNSET PENSJOISTFORENING 2023.

Disse utgjør STYRET i Tynset Pensjonistforening etter avholdt årsmøtet 22.02.2023.

Fra venstre:  Inger Marie Negård, Lisbet Marie Gullbrekken, Oddhild Hektoen, Jan Inge Nordeng, Kjell Arne Hugubakken.

Fra venstre: Inger Marie Negård, Lisbet Marie Gullbrekken, Oddhild Hektoen, Jan Inge Nordeng, Kjell Arne Hugubakken.

Bildet er tatt i Tylldalen hos Inger Marie da vi hadde styremøte 01.03.2023.