Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styret i Songdalen Pensjonistforening

Dette er styret med vararepresentanter, som ble valgt på årsmøtet i 2021.

Fra venstre Eva Øvland, Nils Terje Tronstad, Helge Aukland, Arne Magne Skeivoll, Signe Schjøll, Torbjørg Krågeland, Elen Bente Syverstad, Ivar Netland og styreleder Solveig Nordkvist. Kirsten Åsland var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Fra venstre Eva Øvland, Nils Terje Tronstad, Helge Aukland, Arne Magne Skeivoll, Signe Schjøll, Torbjørg Krågeland, Elen Bente Syverstad, Ivar Netland og styreleder Solveig Nordkvist. Kirsten Åsland var ikke tilstede da bildet ble tatt.