Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styret i Pensjonistforbundet Råde 2023

Det nye styret består av:

Styremøte i pensjonistforbundet.
Foto: Olav Brennesvik

Styremøte i pensjonistforbundet. Foto: Olav Brennesvik

Leder: Gerd Skovdal

Nestleder: Margareth Gjersø

Kasserer: Eva Randi Byrialsen

Styrerepresentant: Torill Ottesen

Styrerepresentant: Arnold Johnsen

Styrerepresentant: Thor Marthinussen

Vararepresentant: Engebreth Tofteberg

Vararepresentant: Nora Weel