STYRET I PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND PÅ SKOLEBENKEN

Styret i Pensjonistforbundet Hordaland var samlet til seminar på Terminus Hotel 9. og 10. mai 2022 og skolering var lagt inn begge dagene.

Styremedlemmer, varamedlemmer og leder av Helseutvalget samlet til seminar.  Fotograf:  Leder Vigdis Ravnøy

Styremedlemmer, varamedlemmer og leder av Helseutvalget samlet til seminar. Fotograf: Leder Vigdis Ravnøy

Mandag 9. og tirsdag 10. mai var styrets medlemmer, varamedlemmer og helseutvalgets leder samlet til det som nå er blitt en tradisjon - et styreseminar rett etter årsmøtet. Dette for å bli kjent, og for å legge planer ut fra Handlingsplanene som blir vedtatt av årsmøtene. Så også i år, men i tillegg ble det også tid til skolering i data som fylkessekretær Elisabeth Braut sørget for. Harald Kolbjørnsen tok for seg utviklingen av tilbud i lokalforeninger og lag og helseutvalgets leder, John Egil Davidsen innledet om pasientrettigheter, samhandlingsregelen og fastlegekrisen.

Handlingsplanen er en viktig del av styrets oppgave å få gjennomført sammen med foreninger og lag. Og seminaret ble også brukt til å diskutere hva som skal prioriteres og hvordan oppgavene skal fordeles.

Styret inviterer alle foreninger og lag å høstkonferanse 5. og 6. september på Quality Hotel Edvard Grieg på Sandsli.

Styret og Helseutvalget har også under planlegging en helsekonferanse i Bergen i begynnelsen av oktober der det inviteres bredt.

Neste år er det Landsmøte i Pensjonistforbundet og styret håper det kommer inn mange forslag til behandling innen 30. september i år.

Neste år har også Pensjonistforbundet Hordaland 60 årsjubileum. 1. november 1963 var medlemmer fra Fana, Odda Tyssedal og Røldal samlet i Odda og stiftet en fylkesforening for Hordaland (Bergen var i 1963 eget fylke).

Styret ser frem til å jobbe sammen med foreninger og lag i månedene som ligger foran oss, før det kan ønskes velkommen til nytt årsmøte i mars 2023.