Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styret i Oslopensjonistene

etter årsmøtet er følgende medlemmer valgt til nytt styre i Oslopensjonistene.

Styret for Oslopensjonistene i 2023 består av følgende medlemmer:

Styreleder: 

Oddbjørn Grønset gronseto@gmail.com 92898131

Kasserer og dataansvarlig: 

Per Sætre per@oslopensjonistene.no 91107676

Styremedlemmer: 

Helen Berg Sørensen helenbergsorensen@gmail.com 98249421

Torild Lien Utvik torild.lienutvik@webmail.com 93052001

Nenad Dodir doder@icloud.com 90548414

Wenche Samuelsen wefan@online.no 93607248

Varamedlem: 

Bente Boge bogebente@gmail.com 41628638

Revisor:

Anne Grethe Nilsen gjenvalgt til revisor for 2 år

Valgkomiteens medlemmer:

Lasse Ramdahl

Jorun Thorsen

Anne-Lise Løfsgaard