Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styret i Molde Pensjonistforening 2023

Styret 2023

Styret Molde Pensjonistforening -2023

  • Leder                                                Vigdis Nerland              tlf 402 00 118
  • Fung.nestleder og kasserer       Rannveig Bøe                   tlf. 936 37 095
  • Sekretær                                            Eva Bøhn                           tlf. 958 55 639
  • Styremedlem/turleder        Inger Opstad Johansen tlf 481 91 334
  • Styremedlem                                   Else Marie Otterlei        tlf 971 82 134
  • Styremedlem/lotteri                     Torfinn Reitan                  tlf. 909 23 661
  • Styremedlem                                   Kjell Peter Aasen          tlf. 478 96 227
  • 1.vara  styremedlem                    Aashild Rusten              tlf 481 70 781
  • 2.vara   Sølvi Rønneberg                                             
  •  3.vara Trygve Aune