Styret i Lindås pensjonistlag

Nytt styre etter Årsmøtet 2022

          Frå venstre leiar i laget, Helge Fjellanger, vidare Svein Haukås, Arne Aven, Bjørn Thorson, Oddrun Vabø og Olav M. Steinsland.

Frå venstre leiar i laget, Helge Fjellanger, vidare Svein Haukås, Arne Aven, Bjørn Thorson, Oddrun Vabø og Olav M. Steinsland.

Lindås pensjonistlag sitt årsmøte, 24. februar 2022, på Westland Hotel, har valt dette styret.

Helge Fjellanger attval for 2 år som leiar, Bjørn Thorson ny for 2 år som nestleiar, Olav M. Steinsland attval for 2 år som styremedlem og helsekontakt, medan Svein Haukås (kasserar), Oddrun Vabø (sekretær) og Arne Aven (styremedlem) ikkje var på val.