Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styret i Lindås pensjonistlag

Nytt styre etter Årsmøtet 2022

          Frå venstre leiar i laget, Helge Fjellanger, vidare Svein Haukås, Arne Aven, Bjørn Thorson, Oddrun Vabø og Olav M. Steinsland.

Frå venstre leiar i laget, Helge Fjellanger, vidare Svein Haukås, Arne Aven, Bjørn Thorson, Oddrun Vabø og Olav M. Steinsland.

Lindås pensjonistlag sitt årsmøte, 24. februar 2022, på Westland Hotel, har valt dette styret.

Helge Fjellanger attval for 2 år som leiar, Bjørn Thorson ny for 2 år som nestleiar, Olav M. Steinsland attval for 2 år som styremedlem og helsekontakt, medan Svein Haukås (kasserar), Oddrun Vabø (sekretær) og Arne Aven (styremedlem) ikkje var på val.