Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styret i HEDMARK PENSJONISTFORBUND

Styret

Formannen:   JAN TYRIBERGET

Formannen: JAN TYRIBERGET

Styreleder, Jan Tyriberget, Stange ble gjenvalgt som leder for 2 nye år. De øvrige i styret er nestleder, Arne Thobru fra Våler, øvrige styremedlemmer: Else Marie Engebretsen, Vang (ny), Åge Ivar Kristiansen, Trysil og Eva Henny Endresen, Brandval (ny).