Styret i HEDMARK PENSJONISTFORBUND

Styret

Formannen:   JAN TYRIBERGET

Formannen: JAN TYRIBERGET

Styreleder, Jan Tyriberget, Stange ble gjenvalgt som leder for 2 nye år. De øvrige i styret er nestleder, Arne Thobru fra Våler, øvrige styremedlemmer: Else Marie Engebretsen, Vang (ny), Åge Ivar Kristiansen, Trysil og Eva Henny Endresen, Brandval (ny).