Styret i Pensjonistforbundet Hedmark 2022

Styret

Sekretær i Pensjonistforbundet Hedmark.

Sekretær i Pensjonistforbundet Hedmark.

Styreleder, Jan Tyriberget, Stange ble gjenvalgt som leder for 2 nye år. De øvrige i styret er nestleder

 Arne Thobru fra Våler,

 øvrige styremedlemmer: 

 Else Marie Engebretsen, Vang (ny),

 Ågr Ivar Kristiansen, Trysil

Eva Henny Endresen, Brandval (ny)

Sekretær er Marianne Gjerstad