Styret fra 28.02.23

Styremedlemmene

Fra venstre: Terje Wold, Sissel Aarseth (nestleder), Trude Farstad (kasserer), Anne Grønli (sekretær), Anne Nordskag (leder) og Sveinung Gundersen

Fra venstre: Terje Wold, Sissel Aarseth (nestleder), Trude Farstad (kasserer), Anne Grønli (sekretær), Anne Nordskag (leder) og Sveinung Gundersen

På ekstraordinært årsmøte 2. mai 2023 ble styret utvidet med ett styremedlem, Fred Skogseth, og to varamedlemmer, Oddny Rønsåsbjørg og John Roar Vigen.