Styret etter årsmøtet 2022

Spydeberg Pensjonistforening

Etter årsmøtet er styret: Leder Kåre Paulsen, nestleder Kari Ørnø, Kasserer Bjørg Bygstad, Sekretær Kåre Paulsen, styremedlem Anne Karin Slettheim og  Inger Berit Haugstad

Etter årsmøtet er styret: Leder Kåre Paulsen, nestleder Kari Ørnø, Kasserer Bjørg Bygstad, Sekretær Kåre Paulsen, styremedlem Anne Karin Slettheim og Inger Berit Haugstad