Styret

Disse sitter i styret etter årsmøtet 2021

Fra venstre bak 1. vara Aksel Fallsen, styremedlem Eva Hage, styremedlem Odd Arne Heggås,  nestleder Knut Harald Røang, styremedlem Idar Hartvigsen, 
Foran fra venstre fylkesleder Werner Kiil, Kasserer Tove B. T. Andreassen, styremedlem Laila Bergmo, 2. vara Hildur Storli.

Fra venstre bak 1. vara Aksel Fallsen, styremedlem Eva Hage, styremedlem Odd Arne Heggås, nestleder Knut Harald Røang, styremedlem Idar Hartvigsen, Foran fra venstre fylkesleder Werner Kiil, Kasserer Tove B. T. Andreassen, styremedlem Laila Bergmo, 2. vara Hildur Storli.