Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styret

Disse sitter i styret etter årsmøtet 2021

Fra venstre bak 1. vara Aksel Fallsen, styremedlem Eva Hage, styremedlem Odd Arne Heggås,  nestleder Knut Harald Røang, styremedlem Idar Hartvigsen, 
Foran fra venstre fylkesleder Werner Kiil, Kasserer Tove B. T. Andreassen, styremedlem Laila Bergmo, 2. vara Hildur Storli.

Fra venstre bak 1. vara Aksel Fallsen, styremedlem Eva Hage, styremedlem Odd Arne Heggås, nestleder Knut Harald Røang, styremedlem Idar Hartvigsen, Foran fra venstre fylkesleder Werner Kiil, Kasserer Tove B. T. Andreassen, styremedlem Laila Bergmo, 2. vara Hildur Storli.