Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte-protokoll

Styremøte den 14.10.21

Styremøte i Narvik og Omegn Pensjonistforening14.10.2021

kl. 13.00 i lokalene til Fagforbundet Narvik i Folkets Hus

Tilstede styremedlemmer: Knut, Dagny, Margarethe, Reidar

Vara: AnneTåve, Bård

Forfall: Jan Helge

1.       Gjennomgang av årsmøteprotokoll

Det var ingen kommentarer til årsmøteprotokollen

2.       Fellesmøte med andre pensjonistforeninger i kommunen og med eldrerådet

Alle var positive til at man prøver å få til slike møter. Knut kontakter aktuelle foreninger

og eldrerådet for å lodde stemningen hos disse til et slikt møte. Styret mener det er mange saker vi er enige om og med å gå sammen har man større muligheter til å få gjennomslag for slike saker.

3.       Medlemsmøte med foredrag og bingo

Hilde Olsen tilbyr seg å administrere bingo på medlemsmøtene. Knut har kjøpt inn diverse premier.

Foreningen betaler i første omgang for kaffe og vafler til møtedeltagerne. Dette er i stedet for å betale leie for lokalet. Vi får se hvordan dette går økonomisk eller om vi må la medlemmene betale for serveringen selv.

4.       Tilbud om foredrag

Det finnes mange forskjellige foredrag å velge mellom. Både blant lokale folk og foredragsholdere fra Pensjonistforbundet. Styret ble enige om å invitere Jan Rognmo til å holde et foredrag om den legendariske legen Erling Borch Johnsen som arbeidet i mange år ved Narvik Sykehus.

5.       Samarbeid med Fagforbundet Narviks Pensjonistutvalg.

Styret i Fagforbundet Narviks Pensjonistutvalg inviteres til våre styremøter.

6.       Eventuelt

Reidar kontakter Alleen for å be om å få leie lokaler til medlemsmøtene våre.

Vi ønsker å ha møtene fra kl. 12.00 til 15.00 siste tirsdag i hver måned.

Margareth foreslår at styret finner ut hva «Gaming for seniorer» er for noe.

Styret synes også at dette høres interessant ut og Margareth settes på saken.

-Hva hvor og kostnader.

Styret kjøper PC-høyttalere til bruk på møter.

Styret planlegger en stand på et av kjøpesentrene i byen for verving av nye medlemmer.

Hvis noen i styret er interessert i dataopplæring(PC/nettbrett), kan de kontakte Knut.

      Møtet slutt kl. 14.30

      Reidar Frantzen

      ref.