Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte i Grue Pensjonistforening 29.1122 kl. 1430

Forberedelse til julebordet

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, kasserer Jan Korsmo, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Johnny Eriksen, Anne Margrethe Sundt og Solveig Høgbrenna, vara Grethe Bekk møtte.

1. Julebordet 6. desember kl. 1700 - 2200

a. Antall: Det er fulltegnet, og ikke plass til flere påmeldinger: Det er påmeldt 112 personer

b. Bestilling: Varm og kald julemat med riskrem til dessert, antall 105 kuverter, Johnny bestiller.

c. Kuvertpris : kr. 350- for medlemmer, kr. 400 for «ikkemedlem», inkludert 1 drikke til maten og 1 «velkomstdrink» (ansvar Bjørn). Innkjøp drikke: 50 øl 30 alkoholfri øl, samt brus, farris. (Knut og Bjørn kjøper inn på mandag med returavtale) Pris ekstra drikke: kr. 30.- pr enhet

d. Loddsalg. Vi skal selge årer. Styret tar med en gevinst hver + 15 julestjerner til bordpynt som loddes ut. Anne bestiller blomster på Gruetorget.

e. Pynting. Firkantede bord som settes i tilsvarende system som i fjor (tre rader med styret på tvers). Anne bestiller henter 15 julestjerner og pynter. Solveig kjøper papirduk, aluminiumsformer og servietter (Europris).

f. Program: Begynner: kl. 1700, Maten serveres kl. 1730, dessert serveres senere til kaffen (ingen kaker). Underholdning med Pe-To bandet kl. 1930.

g. Pynting og oppsett av bord mm gjøre mandag. Alle møter mandag 5.12. kl. 1500.

f. Maten leveres 6.12. kl. 1700. Bjørn ordner med reservert parkering og hjelp til bæring. Kjøkkenhjelp 2 pers som tidligere, Knut kontakter og avtalder med disse.

g. Sanger: Knut supplerer sangbeholdningen med kopier fra Banken. De vanlige julesangene.

h. Underholdning: Pe-To bandet. - Alan Johansen spiller til dans

i. Annonsering: Det er ikke plass til ytterligere påmeldte, så det er unødvendig med annonsering i papiravisa. Tron legger ut en påminnelse på Facebook, og sender ut SMS-påminnelse på mandag 5.12.

2. Eventuelt

a. Årsmøte 2023 avholdes 28.2.23. Tron varsler valgkomiteen om dette.

Komiteen består av Asgnar Martinsen, Knut Skaraberget og Øysten Opås. På valg er nestleder Børn Seigerud, Styremedlemenne Anne Sundt og Johnny Eriksen.

Møtet hevet kl. 1440.

Tron Sundt, sekretær