Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte i Grue Pensjonistforening 20.9.22

Programendringer på "Hyggetreff" og lederseminar i Trysil

Styremøte i Grue Pensjonistforening 20.9.22 kl. 1330 «Ny vekst og kompetanse»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, kasserer Jan Korsmo, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Johnny Eriksen, Anne Margrethe Sundt og Solveig Høgbrenna, vara: Grethe Bekk møtte

1. Pristilbud fra Ny vekst og kompetanse vedr. servering på våre "hyggetreff"

Leder fremla det skriftlige tilbudet og styret drøftet det. Ved et frammøte på 75 gjester vil kostnaden på nesten kr. 175.- pr gjest. Det var enighet om at dette var en absolutt akseptabel pris for det beskrevne.

Vedtak: Vi gjør avtale med tilbyder om en gjensidig prøveperiode fram til jul, d.v.s. at at vi benytter oss av tilbudet i september og oktober. Deretter foretar vi en evaluering og eventuelt avtaler en fast ordning fra og med Januar neste år.

2. Hyggetreffet i september (27.9.)

Program: Velkommen, allsang, styreinfo.

Musikalsk underholdning ved Trine Cecilie Kvambe

Musikk-quiz

Bevertning ved Ny vekst og Kompetanse

Loddsalg - Solveig, Anne og Grethe samarbeider om gevinstinnkjøp.

Annonse i Solungavisa, Solørradioen, Facebook og PF-Web, SMS-påminnelse sendes ut til medlemmene dagen før.

Siden leder og nestleder er på kretsseminar mandag og tirsdag, er det mulig at de kommer noe sent etter reisen fra Trysil. Johnny overtar derfor ansvaret som "nøkkelperson". Anne henter blomster/pynt.

3. Innkomne skriv

a. Orientering om ledersamlingen i Trysil, På programmet er bl.a. Organisasjonskultur og forbundets nye nettsider.

b. Lederseminar i Trysil 26. og 27.9. Knut og Bjørn møter for oss. Tron sørger for påmelding. Siden det er hyggetreff 27.9. må vi muligens avslutte før programslutt, for å nå tilbake til Kirkenær.

c. Tips om servering til julebord "Drengens Gårds-ysteri" - Foreløpig enighet om at det ikke er behov for å vurdere endringer i forhold til vår faste leverandør til julebordet, så sant kvaliteten på mat og transport holder samme nivå som før.

d. Henvendelse fra Knut Magne Ellingsen ( som vi tidligere har hatt besøk fra) vedrørende kåserier d.s. emner og pris, Vi husker dette når vi planlegger videre.

e. Demensaksjonen 2022, innsamling foregår i uke 38, vedtak: Styret bevilger kr. 2500.- i gave til demensaksjonen.

f. Fra Solør Veterankorps, arrangement i kinosalen Rådhuset 15.10.22.

6. Eventuelt

Bjørn (leder av kommunens eldreråd) opplyste om programmet på årets "Eldredag". Arrangementet er et samarbeid mellom eldrerådet og Pensjonistforeningen hvor det er behov for at vi stiller med hjelpe til rydding av bord og servering o.l. Bjørn orienterer om dette på Hyggetreffet neste tirsdag.

Møtet hevet kl. 1440

Tron Sundt, sekretær.