Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte i Grue Pensjonistforening 20.6.23

Høstprogram og flytting.

Styremøte i Grue Pensjonistforening 20.6.23 kl. 1430 «Grue Service»
Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Solveig Høgbrenna, Else-Marie Holtmoen og Grethe Bekk. Forfall: Jan Korsmo. Vara Bjørn Nordbye møtte.

1. Sommeravslutning 27.6.23 kl. 1700 – kl. 2200 Gruetunet
Antall totalt:110 personer. Pynting begynner kl. 1500. Blomster hentes av Else Marie. Vi bestiller 2 marsipankaker, 1 bløtkake og 1 kringle. Bjørn og Knut ordner med innkjøp av øl og brus/farris, utgangspunkt 80-90 øl, 90 brus/vann. Retur av ubrukt.
Kaffekoking besørges av styret evt. Med frivillig hjelp. Gevinster er allerede innkjøpt. Trekningen av lotteriet fortsetter som før. En besluttet også retningslinjer for bordplasseringen og type papptallerken (stiv papp)som skulle kjøpes inn. Servietter har vi på lager. 

2. Turdag ved vannverksrunden 13.9.23.
Vi avholder skogsturarrangement ved speiderhytta 13.9. etter samme retningslinjer som i fjor. Tur etter egen evne med etterfølgende kaffe og kake ved bålet, samt trekkspillmusikk.

3. Flytting av møtelokale til Rådhuset.
Det har vært 2 møter siden styremøtet i mai med representanter for kommunen, og en er kommet så langt at målsettingen er å få til møter i rådhussalen f.o.m. hyggetreffet i august.  De tekniske løsninger når det gjelder kjøkken installasjoner, avtrekk m.m. er under utredning/arbeide, og leder/nestleder gjør innkjøp av nødvendige kaffekrus, tallerkener og bestikk på IKEA. Vi har fått positive signaler om sponsing av dette fra en sponsor.  Hvis ikke dette arbeidet er klart til møtet i august, avholder vi et hyggetreff med engangsbestikk og papp.

4. Plan for høstsesongen
Endelig plan foreligger foreløpig ikke, men vil bli ferdigstilt i god tid. Leder bad om innspill eller forslag om program og musikk, og en rekke navn og temaforslag ble notert. Leder setter opp plan for høsten når alle avtaler er klare.

5. Status for turen i juli «Flo og Fjære»
Bjørn opplyste at 47 påmeldte nå har betalt og planleggingen nå er ferdig. Alle deltakere er direkte orienter om avreise m.m. fra Pakkhuset på Kirkenær. En stopp på Grinder og en stopp i Kongsvinger for å ta opp deltakere.

6. Innkomne skriv
Foreningen har fått en del henvendelser med reisetilbud og underholdning m.m. Disse ble referert på styremøtet og blir tatt i betraktning i forbindelse med framtidig planlegging

Møtet hevet kl. 1430.Tron Sundt, Sekretær

Styremøte i Grue Pensjonistforening 20.6.23 kl. 1430 «Grue Service» Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Solveig Høgbrenna, Else-Marie Holtmoen og Grethe Bekk. Forfall: Jan Korsmo. Vara Bjørn Nordbye møtte. 1. Sommeravslutning 27.6.23 kl. 1700 – kl. 2200 Gruetunet Antall totalt:110 personer. Pynting begynner kl. 1500. Blomster hentes av Else Marie. Vi bestiller 2 marsipankaker, 1 bløtkake og 1 kringle. Bjørn og Knut ordner med innkjøp av øl og brus/farris, utgangspunkt 80-90 øl, 90 brus/vann. Retur av ubrukt. Kaffekoking besørges av styret evt. Med frivillig hjelp. Gevinster er allerede innkjøpt. Trekningen av lotteriet fortsetter som før. En besluttet også retningslinjer for bordplasseringen og type papptallerken (stiv papp)som skulle kjøpes inn. Servietter har vi på lager. 2. Turdag ved vannverksrunden 13.9.23. Vi avholder skogsturarrangement ved speiderhytta 13.9. etter samme retningslinjer som i fjor. Tur etter egen evne med etterfølgende kaffe og kake ved bålet, samt trekkspillmusikk. 3. Flytting av møtelokale til Rådhuset. Det har vært 2 møter siden styremøtet i mai med representanter for kommunen, og en er kommet så langt at målsettingen er å få til møter i rådhussalen f.o.m. hyggetreffet i august. De tekniske løsninger når det gjelder kjøkken installasjoner, avtrekk m.m. er under utredning/arbeide, og leder/nestleder gjør innkjøp av nødvendige kaffekrus, tallerkener og bestikk på IKEA. Vi har fått positive signaler om sponsing av dette fra en sponsor. Hvis ikke dette arbeidet er klart til møtet i august, avholder vi et hyggetreff med engangsbestikk og papp. 4. Plan for høstsesongen Endelig plan foreligger foreløpig ikke, men vil bli ferdigstilt i god tid. Leder bad om innspill eller forslag om program og musikk, og en rekke navn og temaforslag ble notert. Leder setter opp plan for høsten når alle avtaler er klare. 5. Status for turen i juli «Flo og Fjære» Bjørn opplyste at 47 påmeldte nå har betalt og planleggingen nå er ferdig. Alle deltakere er direkte orienter om avreise m.m. fra Pakkhuset på Kirkenær. En stopp på Grinder og en stopp i Kongsvinger for å ta opp deltakere. 6. Innkomne skriv Foreningen har fått en del henvendelser med reisetilbud og underholdning m.m. Disse ble referert på styremøtet og blir tatt i betraktning i forbindelse med framtidig planlegging Møtet hevet kl. 1430. Tron Sundt, Sekretær