Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte Grue PF 18.1.22

Hyggetreff i januar avlyst, årsmøte avholdes 22.2.22

Styremøte i Grue Pensjonistforening 18.1.22 kl. 1330 «Ny vekst og kompetanse, avd. Grue»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Johnny Eriksen, Solveig Høgbrenna, Anne Margrethe Sundt, Torill Unni Skarpnord. Forfall: Kasserer Jan Korsmo

1. Hyggetreff 25.1.

Gjennomgang av gjeldende smittevernrestriksjoner, samt skriv fra Pensjonistforbundet vedr. Smittevern.

Vedtak: Det planlagte hyggetreffet 25.1.22 avlyses. Melding om dette legges snarest ut på nettet.

2. Årsmøtet5 22.2.22.

Skriv fra Pensjonistforbundet. referert hvordan avholde årsmøte under gjeldende smittesituasjon.

Vedtak: Årsmøtet avholdes på Gruetunet 22.2.22 slik det er mulig i forhold til smittevernbestemmelsene (avstand m.v). Innkalling sendes ut til hvert enkelt medlem med SMS, og annonse i Glomdalen helst lørdag 5.2.22 (senest tre uker før møtet). Frist for forslag til årsmøtet: 15.2.22. Endelig dokumentasjon av regnskap og beretning, samt innkomne forslag, behandles på styremøtet 15.2.22.

Etter årsmøtet er ferdig serveres kaffe til en hyggestund med underholdning og lotteri (15 gevinster).

3. Årsmelding

Tron la fram et forslag til årsmelding, leste denne, og alle fikk hvert sitt utkast. Det var ingen bemerkninger om innholdet under møtet, men hvis det oppstår behov for tillegg eller rettelser kan dette meldes til sekretæren innen 1.2.22

4. Regnskap og budsjett

Regnskapet for 2021 er klart. Budsjettet for 2022 er også klart, selv om det er forbundet med en viss usikkerhet om hvordan pandemien vil påvirke virksomheten vår.

Aina Briskerud engasjeres som revisor.

4. Innkomne skriv

Innbydelse/info fra Spitsbergseter i Rondane referert.

Samarbeidsutvalget frivillige organisasjoner melder at det er behov for funksjonærer/hjelpere i forbindelse med uteaktiviteter for barn og ungdom i vinterferien 28.2.-4.3.

Referert julehilsning fra Pensjonistforbundet (generalsekretæren).

Info fra fru Calmeyer om IPT-virksomheten. Hun kommer gjerne å informerer om virksomheten og aktiviteten. (Kan bli aktuelt i mars/april?)

Leder refererte fra digitalt møte i kretsen 13.1.

Møtet hevet kl. 1445.

Tron Sundt, Sekretær