Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte Grue pensjonistforening 24.8.21

Hyggetreffene i gang igjen?

Styremøte i Grue Pensjonistforening 24.8.21 kl. 1330 på «Ny vekst og kompetanse, avd. Grue»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Johnny Eriksen, og Anne Margrethe Sundt. Forfall: Kasserer Jan Korsmo og Solveig Høgbrenna

1.      Hyggetreff 31.8.21.

Styret vedtok å avholde vanlig hyggetreff i august. En kan påregne at samtige deltakere er ferdig vaksinert, og det for tiden ingen smittevernregler som er til hinder for en nærmest normal avvikling av møtet, dog med de alminnelige hensyn for å unngå smitte. (Avstand, hygiene m.v.) 

Program

1.      Velkommen ved leder Knut Lilleåsen, info og evt. Innspill om trekning m.v.

2.      Allsang

3.      Tore Hestbråten leser egne dikt m.m.

4.      Quiz

5.      Kaffeservering.

6.      Vidar Møllerud spiller opp til dans.

Grinder tar med kake. Trekning på inngangsbilletten. Trekning av medbrakte gevinster.

Bjørn tar seg av organisering av kjøkkentjenesten.

Medlemmer i styret møter kl. 1530. Anne gjør «prøveinnkjøp» av blomster.

2.      Oppsummering av fredagens «Trimtur» til kirkebrannstedet. 

33 medlemmer møtte, omtrent halvparten gikk fra møtestedet ved tidligere Rema, mens resten kjørte direkte til stedet i egen bil. Glimrende «foredrag», og det ble avtalt et innslag på en av vårens hyggetreff hvor det kunne vises lysbilder m.v. Neste år markeres som kjent 200 års minnet for brannen.  Det var søkt om «spaserstokkmidler» til dette arrangementet, som må karakteriseres som svært vellykket.  Til og med været var jo meget bra, og det frister å lage et liknende arrangement neste år.

3.      Høstprogrammet

Vi setter foreløpig ikke opp en fullstendig plan for høstsesongen, før Pensjonistforbundet har kommet med sine anbefalinger i begynnelsen av september. Dette først og fremst for å unngå avlysninger av avtaler med musikk og andre engasjerte. Vi ønsker ikke flere avlysninger nå (5 i år og ni i fjor). Med mindre det skjer uventede endringer i smittesituasjonen kan vi håpe på å avholde hyggetreff siste tirsdag i september og oktober, og julebord 7.12.21.

Det foreligger mange forslag om tema og musikk, så dette vil bli bra, hvis situasjonen utvikler seg som forventet. Kunngjøring av hyggetreffene vil skje i god tid.

4.      Innkomne skriv

a.      Frist for å søke kompensasjon for tap av inntekter/ekstra kostnader i forbindelse med pandemien i 2021 er utsatt til 15.11.21. Vi bør søke for å få dekket noe av tapet av inntekt ved avlysninger av 5 hyggetreff. Det er tidsnok å ta opp dette på neste styremøte i samråd med kassereren.

b.      Roy Bråthen melder om at leie til Gruetunet er økt fra kr. 1100,- til kr. 1400,-. Tatt til etterretning

c.      Invitasjon til Valgkamprelatert møte på Høyvang i Hamar ved Hedemark krets av Pensjonistforbundet. 2 timers debatt mellom politikere fra Hedemark.

d.      Søknad om støtte til Kirkens SOS. Det henvises til tidligere praksis og vurderinger at vi i prinsipp ikke yter støtte av denne art.

Møtet hevet kl. 1450.

Tron Sundt, sekretær