Styremøte 25.5.21

Kanskje litt sammen før sommerferien?

Styremøte i Grue Pensjonistforening 25.5.21 kl. 1330 på «Grue service»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, kasserer Jan Korsmo, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Johnny Eriksen og Anne Margrethe Sundt. Forfall:.Solveig Høgbrenna.

1. Grillfest 29.6.21 Gruetunet

Hvis smittesituasjonen ikke forverres vesentlig, avholder vi «Sommeravslutning/-grillfest» utendørs på Gruetunet 29.6. I tilfelle dårlig vær, kan festen avholdes innendørs i henhold til nåværende smitteregler for inntil 100 personer. Vi skal ikke ha dans, og gulvarealet som på tidligere hyggekvelder er avsatt til dette, brukes til bordplassering. Dermed får vi god avstand mellom alle deltakere. Maten skal være «utleveringsservering» (ikke buffét som tidligere).

Vi vurderer smittesituasjonen på ny pr. 10.6, og etter dette bekjentgjør sekretæren eventuelt arrangementet i Glomdalen, med påmeldingsfrist (til Tron) innen 20.6.21. Deltakere med tlf. nr. skal registreres ved påmelding, med tanke på eventuell smittesporing. Pris pr. Person: kr. 150.- inkl grillmat med drikke (brus og øl) samt kaffe og kake. Knut engasjerer om mulig Roar Engelberg for underholdning. Styret møtes til forberedelser på arrangementsdagen kl. 1530.

2.Andre arrangementer

Andre arrangementer som kan være aktuelle:

Evt. med støtte av «Spaserstokkmidler» i samarbeid med eldrerådet er:

Fottur til Kirkebrannstedet (200 år siden brannen i 2022) med innlagt kaffeservering.

Andre felles gå eller spaserturer i distriktet, ideer kan evt. luftes på Grillfesten i juni.

Bjørn orienterte om samarbeidet med «Skysstasjonen»: «Svensk på svensk» Kongsvinger festning 19.6.21 med Benny Borg m. fl. artister Pris: kr. 800.- inkludert grillmat og buss tur-retur Kirkenær. Påmelding til nestleder Bjørn. 30 billetter er reservert.

«På dansefot» med Anne Nørsti Festningen 20.6. - til orientering.

3 dagers tur Telemarkskanalen, til orientering m.m.

3. Årsmøte i fylkesorganisasjonen 8.6.21 Digitalt på Teams kl. 1300.

Vi har tre påmeldte: leder, nestleder (sitter sammen) og sekretær.

4. Innkomne skriv

Teamsmøtet for ledere i fylket 10.5. – referat referert

Verving. TVV på forbundets web har alltid oppdaterte medlemslister, og når kontingentfristen går ut i disse dager vil vi kanskje få inntrykk av størrelsen på et eventuelt frafall i medlemsmassen p.g.a. pandemien. Foreløpig er 3 medlemmer utmeldt. For å få adgang til TVV må man logge seg inn ved hjelp av den nye telefon-innloggingen på Pensjonistforbundets webside.

Det er grunn til å tro at regulære møter vil komme i gang igjen i august (årsmøte?). Med en plan for høstens virksomhet, og at vi er i gang igjen, vil vi ha god grunn grunn til å intensivere dette arbeidet. Vi planlegger og iverksetter dette i august. Vervemateriell til stand er ankommet. Halv kontingent for de som meldes inn siste halvår 21.

15.6.21 er FNs temadag «Vold mot eldre»

Møtet hevet kl. 1440.

Tron Sundt, sekretær