Styremøte 24.5.22

Neste hyggetreff på "Eldres hus" Svullrya

Styremøte i Grue Pensjonistforening 24.5.22 kl. 1330 «Ny vekst og kompetanse»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Johnny Eriksen, Solveig Høgbrenna, Anne Margrethe Sundt, vara; Grethe Bekk Forfall: Kasserer Jan Korsmo

1. Hyggetreff 31.5.22 kl. 1730 på Eldrehuset, Svullrya

Program:

Allsang, info fra styret ved Knut

Foredrag: «Skogfinsk matkultur» ved Merete Furuberg – Tron tar med projektor

Bevertning ved Sanitetsforeningen, Vi må holde kaker: 1 kringle, 1 sjokoladekake, 1 bløtkake og 1 «verdens beste» Knut bestiller.

Styret møter kl. 1615 for pynting, Solveig henter blomster. (Anne forhindret)

Loddsalg – gevinstansvarlig Solveig

Musikk/dans: Thor Sverre Rundgren.

Annonsering i Soløravisa hvis den kommer ut torsdag. Tron Legger ut innkalling på Facebook og web. Sender sms på dagen.

2. Kirkebrannspelet lørdag 28.5. kl. 1330 på Gruetunet

Sammen med Eldrerådet sponser vi billettene slik at medlemspris er kr. 150.- , Ikke medlemmer i Pensjonistforeningen betaler kr. 220.- (sponset av «spaserstokkmidler). Ordinær pris er kr. 300.-Billettene deles ut etter vår liste over påmeldte ved inngangen. Kontant betaling, ikke vips. Tron legger ut opplysninger om dette på Facebook, og ber om at folk er ute i god tid, klær seg godt og at paraply er forbudt. Bjørn opplyste at kun én har meldt seg på busstransporten, så denne blir besørget med drosje.

3. NPF arrangerer markering foran Stortinget 7.6.22

Knut refererte Pensjonistforbundets nyhetsbrev til lokallagslederne om markeringen foran Stortinget 7.6.22 kl. 12-13. Vi ønsker å markere uenighet med flertallet på Stortinget som ikke vil gi minstepensjonistene lønnsvekstregulering i årets oppgjør. Det er på tide å heve stemmen nå. Nærmere informasjon vil komme. Det er mulig at det blir satt opp buss fra Elverum gjennom Solør hvis interessen er stor nok for dette. Oppfordring om å delta tas opp tå møtet den 31.5.

4. Sommeravslutning 28.6.22

Det er enighet i styret om at årets «avslutningsmøte» før sommeren skal følge opplegg fra tidligere. Det vil si grillkveld etter samme opplegg som i fjor (servering). Arne Mørch, musikalsk underholdning, og Alan Johansen dansemusikk. Knut gjør de nødvendige avtaler, og styrets arbeidsoppgaver fordeles på neste styremøte.

5. Innkomne skriv

a. Sommerhilsen fra Hedmark kretsleder referert.

b. Innbydelse fra Eidskog pensjonistforening til deltakelse på tur til Voss og Bergen refereres på hyggetreffet neste uke.

c. Skriv om frivillighet, å være tilstede infomøte 14. juni i Rådhuset – kursing.

d. Referert skriv om «Vår dag – frivillighetens år» 1.10.22 faller sammen med «Eldredagen» som i år faller på en lørdag. Vi overlater ført til «Eldrerådet» å ta en beslutning om sitt arrangement, og ser så på behovet for at vi treffer tiltak i Pensjonistforeningen. Vår nestleder er jo leder i eldrerådet, så samarbeidet har store muligheter for å «gli lett».

e. Tilbud fra «underholdere/musikere» referert. Vi tar stilling til disse i forbindelse med planlegging i høst. Enkelte prosjekter for høstsesongen er allerede under arbeid.

6. Eventuelt

a. Bjørn: Vi må på neste møte ta stilling til «spasertur». En gjentakelse av fjorårets suksess, men med annet mål: Vannverksrunden. Der kan de som ikke ønsker å gå langt går vegen mot «tårnet» mens de sprekeste kan gå runden som kan være opptil 3 km. Kaffesamling ved «Speiderhytta» etterpå. Endelig planlegging på neste møte. Tid: 2. uka i august?

b. Knut: Dato på styremøtene til høsten luftet. Vedtak neste møte

c. Solveig: Hva skal vi gjøre for å øke motvasjon av de i styret og andre som gjør en betydelig innsats under forberedelser og under møter? Kan vi f.eks frita disse for inngangsbetaling? Enighet om at potensialet i forslaget er godt. Vi kan gjøre en prøveordning nå i mai, og eventuelt klarlegge om det finnes andre forslag, og så gjøre vedtak på neste styremøte.

Møtet hevet kl. 1435

Tron Sundt, sekretær.