Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 24.1.23

Planlegging av vårsesong og årsmøte

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Johnny Eriksen, Anne Margrethe Sundt og Solveig Høgbrenna, vara Grethe Bekk møtte. Forfall: kasserer Jan Korsmo.

1. Hyggetreff 31.1.23

Program: Toyota Sulland, Kongsvinger, kommer og presenterer avtalen med Pensjonist-forbundet ved kjøp av bil.

Hege Vestli «Hvilke forsikringer bør eldre ha?»

NB: Tron tar med projektor

Allsang og quiz ettersom tiden tillater det.

Dans ved «Bære Kåre»

Styret møter for rydding av bord m m Kl. 1600. Solveig, Anne og Grethe besørger 5 gevinster til lotteriet hver. (Samlet 15 stk.). Solveig besørger pynteservietter, Anne henter blomster. Knut skaffer blomster til foredragsholderen.

Mat: bestilles til 85 personer. Knut konfererer med Amanda. Hvis behov: Solveig koker kaffe på forhånd.

NB Husk å anmode eier om skikkelig brøyting, og ikke minst strøing, utenfor Gruetunet. Det forventes mye mildvær og is kommende uke.

2. Gjennomgang av vårens program.

Knut gikk gjennom vårens program, som ble bifalt. Det ble besluttet å ha hyggetreffet i mai på Eldre's Hus på Svullrya, som før. Knut spør Sanitetsforeningen om servering etter samme avtale som i fjor. Program bør inneholde kultur eller emner som kan knyttes til Grue Finnskog. Kanskje sangkoret kan komme? Kanskje kan «Hælvetesbråtan» (ordfører Rune) komme? Knut undersøker/forespør.

3. Forberedelser årsmøtet

Tron leste forslag til årsberetning, og delte ut en ukorrigert kopi. Ingen bemerkninger til innholdet foreløpig, men alle i styret bør tenke gjennom om det er elementer som mangler, og gi sekretæren beskjed om det. Slike «rettelser eller forslag» må foreligge en uke før neste styremøte. Da vil endelig årsmelding foreligge, slik at det er tid til kopiering. Knut har avtalt bistand til dette i banken. (Også øvrige nødvendige dokumenter). Kasserer vil framlegge revidert regnskap på neste styremøte, samt forslag til budsjett.

Tron har anmodet valgkomiteen om å begynne sitt arbeide, og de har alt hatt møte. De har bekreftet og fått melding om at Anne og Johnny ikke ønsker gjenvalg. Grethe bekreftet at hun var forespurt om hun vil stille til vervet som styremedlem, og takket ja til dette. Valgkomiteen skal senest legge fram sitt forslag på selve årsmøtet.

Tron har tidligere i januar sendt ut SMS til alle medlemmer med innkalling til årsmøtet. I denne er fristen for forslag satt til søndag 21.2. (søndag før styremøte i februar).

4. Innkomne skriv

Innkalling til årsmøte i fylkeskretsen Hedmark 27.3.- 28.3.23 på Radisson Trysil.

Det har kommet en del henvendelser med tilbud om musikalsk underholdning, foredrag og liknende. Dette ble gjennomgått og drøftet, og en besluttet at Knut tar vare på tilbudene for ved behov og kontakte de som synes interessante for oss.

Møtet ble hevet kl. 1515.

Tron Sundt, sekretær