Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 23.10.23

Hyggetreff 1.11.23 og Julebord 6.12.23

Styremøte i Grue Pensjonistforening 23.10.23 kl. 1330 «Grue Service»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Solveig Høgbrenna, Else-Marie Holtmoen og Grethe Bekk. Forfall: Jan Korsmo

1. Hyggetreff onsdag 1.11.23

Salen er opptatt fram til kl. 1600, møblering og pyntig begynner da. Blomster til foredragsholderne (Knut bestiller)

Rytmeregn ikke blomster, men tilskudd kr. 1000.-

Gevinster: 15 til sammen (Solveig Else-Marie og Grethe)

Antall kuverter 80 – ved større frammøte reguleres antall snitter pr. Person

Kaffe kjøpes inn (tilbud på Spar) . Også aluminiumsformer, Gladpack og Jif. (Grethe)

1 hel sjokoladekake i beholdning, 3 bløtkaker bestilles og kringle (Knut)

Tron tar med PC og reserve projektor

Program

a. Styreinformasjon og allsang

b. Tannhelse for eldre v/tannpleier Shirin Afshar

c. Medisinbruk for eldre v/Stian Bjerke Apotek1

d. Musikalsk underholdning v/Rytmeregn, leder Ingvar Sagerud

e. Servering av kaffe og snitter, kaker

f. Utlodning

g. Dans til VITO

2. Julebord 6. desember 2023

NB Julebordet er altså flyttet i forhold til alminnelig planrutine fordi lokalet er opptatt. På grunn av at forberedelsene ikke kommer i gang før kl. 16 skal julebordet begynne kl. 1800, avsluttes kl. 2300.

Bordplassering bestemmes på neste styremøte. Om nødvendig kan vi ta en befaring i festsalen etter møtet. Fristen for påmelding er utløper 27.11.23. Max antall 110 personer, venteliste opprettes for de som overstiger dette. Bindende påmelding på tlf. til Bjørn 90 04 49 14.

Mat leveres av «Grue service» julemat med koldtbord kr. 284+45dessert karamellpudding. Leder Amanda kom til styremøtet og avtalte levering og andre praktiske avtaler. Fire hjelpere fram til kl. 20, deretter 2. Betaling til personalet kommer i tillegg til maten.

Vi setter prisen totalt pr. kuvert til 350.- for medlemmer og kr. 400.- for ikkemedlemmer.

Møtet hevet kl. 1440 Tron Sundt sekretær