Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 22.8.23

Høstsesong i Rådhusets festsal forberedes

Takk for mange hyggelige treff på Gruetunet

Takk for mange hyggelige treff på Gruetunet

Styremøte i Grue Pensjonistforening 22.8.23 kl. 1430 «Grue Service»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, kasserer Jan Korsmo, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Solveig Høgbrenna, Else-Marie Holtmoen og Grethe Bekk.

1. Hyggetreff 29.8.23 Vurdert antall kuverter: 80 personer. Pynting begynner kl. 1530. Blomster hentes av Else Marie. Vi bestiller 1 marsipankaker, 1 sjokoladekake og kringle.

Kaffekoking besørges av styret. Gevinster er allerede innkjøpt av Solveig. Ved supplement sørger Else-Marie og Grethe for dette Plassering av bord ble drøftet/forberedt.

Program

a. Åpning av leder Knut som orienterer om flyttingen fra Gruetunet til Rådhuset. Viktige vedtak om innkjøp og samarbeid med kommunen, samt forventet finansiering og plan i denne forbindelse. Kaffetrakter og oppvaskmaskin vil bli installert 23.8.23.

b. Hverdagshumor med lattergaranti v/ Hallvard Olestad

c. Bingo kaffe i premie

d. Servering av snitter kaffe og kake

e. Dans til Sylvi & Kær´n

Diverse: Tevann kokes på komfyr og serveres i termokanne. Servietter som vi allerede har skal brukes, foreløpig ikke innkjøp av nye.

2. Turdag onsdag 13.9.23 kl 1100 ved Speiderhuset ved «Vannverksrunden»

Musikk: «Bære Kåre», avtale med speideren om lån av toaletter m.m. foreligger. Vi serverer kaffe og kake etter at det er gått en valgfri tur i løypa. Vi venter ca. 40 deltakere.

3. Program for høsten.

Foreløpig forslag til program ble framlagt, og godkjent. NB: Hyggetreffet i oktober som etter sedvane skulle ha vært avholdt 31.10. må flyttes til onsdag 1. november fordi festsalen allerede er bortleid. (Halloween)

Leder oppfordret styret til å komme med forslag til program på hyggetreffene. Umiddelbart ble det foreslått førstehjelpskurs og bruk av hjertestarter. Tas med i vurderingen av framtidig program.

4. Innkomne skriv

Vi har fått en del henvendelser med reisetilbud og underholdning m.m. Disse ble referert på styremøtet og blir tatt i betraktning i forbindelse med framtidig planlegging. Vim kan nevne: akustisk «Beatlesduo», tilbud om foredrag om «eldre og rus».

Demenskonsert avholdes i Kongsvinger 21.9. Vi har kjøpt 30 bussbilletter til arrangementet.

Ny pris på inngang til «Hyggetreff» er kr. 200.- fra og med neste møte (varslet i vår).

Leder omtalte referatet fra årsmøtet i PF. Referatet er omfattende og kan hentes på nettet. Det var bl.a. kommet inn hele 40 forslag om rabatt på kontingent for ektepar, men ingen av disse ble vedtatt. Det ble vedtatt en økning av kontingenten over to år til kr. 710.- (550 i år, og 630 neste år)

Møtet hevet kl. 1420.

Tron Sundt, Sekretær