Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 22.3.22

Mot vår og en normal drift

Mot vår

Mot vår

Styremøte i Grue pensjonistforening tirsdag 22.3.22 på Ny vekst og kompetanse, Kirkenær

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Solveig Høgbrenna, Anne Margrethe Sundt, Torill Unni Skarpnord. Forfall: Kasserer Jan Korsmo og styremedlem Johnny Eriksen.

  1. Hyggetreff 29.3.22

Radiolegen, Kjetil Høye kommer, 45-60 minutter. Tron tar med prosjektor, Høye har med PC, mikrofon lånes av musikken. Bingo: gevinst 6 poser kaffe, skrivemateriell og blokker finnes i skapet. Lotteri: Solveig sørger for gevinster. Bevertning ved Laila og Ella. (i april er det Inger og Else Marie) Kake: Bløtkaker, Furubos Beste og 2 kringler beregnet til 80 personer. Knut bestiller kaker. Anne henter blomster og pynter. Fruktkurv fra KIWI. Ny nøkkel lås skiftet i ytterdøra og port. (Bjørn har nøkkel) Annonse i Solørradioen, varsel på Facebooksida og på Websida. Påminnelse SMS på dagen.

2. Medlemsverving Gruetorget 25.3.22

Vi har fått godkjenning fra ansvarlig Heidi i Blomsterbutikken for å ha en stand. Pakke med utstyr fra Forbundet må tas med av Bjørn. Knut må melde forfall pga viktig oppdrag. 4 timer som deles i 2 økter. Økt 1: Anne og Bjørn, økt 2: Johnny og Tron. Medlemsstatus i dag: 254.

3. Medlemsundersøkelse på kommende hyggetreff.

Det er viktig å få innspill fra medlemmene om ønsket program på hyggetreffene og virksomheten forøvrig. Vi gjennomgikk et forslag til spørreskjema som legges ut på bordene på hyggetreffet i mars, med følgende punkter: Bevertning, Tema på foredrag/kåserier, annet innhold f.eks. bingo, quiz, allsang, dansemusikk, underholdning forøvrig, turer, kurs og andre ting. Meningen med undersøkelsen er at medlemmene skal kunne påvirke virksomheten.

4. Innkomne skriv

a. Melding om ny generalsekretær i PF: Arne Halaas (58)

b. Gratis datakurs med minst 8 deltakere (max 11). Foreningen må holde egnede lokaler, interessen loddes på førstkommende «hyggetreff». Også et kurs for «viderekommende».

c. Kommunen arrangerer «Leve hele livet dag» 2.4.22 kl. 12-16 i Rådhuset. Målet med dagen er å gi inspirasjon til hvordan alle kan forberede sin egen alderdom.

d. Info om «Plusspodden» fra PF, derunder flere aktuelle emner.

5. Eventuelt

Busstransport til Savalen?? Kanskje i samarbeid med påmeldte fra Eidskog?

Påminnelse om den planlagte «mannekengoppvisningen» til «Øss kæra med damer» - det er behov for en mannlig.

Bjørn jobber med turer: Åland med overnatting, buss tur retur Stockholm. 4 dagers tur til Telemark med teater og kanalseiling. Bjørn lager en foreløpig ikke bindende påmelding.

Møtet hevet kl. 1450

Tron Sundt, sekretær.