Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 21.9.21

Grue pensjonistforening har planlagt full virksomhet i høst

Styremøte i Grue Pensjonistforening 21.9.21 kl. 1330 på «Ny vekst og kompetanse, avd. Grue»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Johnny Eriksen, Solveig Høgbrenna og Anne Margrethe Sundt. Forfall: Kasserer Jan Korsmo

  1. Hyggetreff 28.9.21.

Styret vedtok å avholde vanlig hyggetreff i september.

Program

  1. Velkommen ved leder Knut Lilleåsen. Info om aktuelle saker.
  2. Allsang
  3. Quiz
  4. Ole Reidar Mellem viser bilder og forteller om Kirkebrannen i 1821.
  5. Kaffe
  6. Bjørn Spellemann spiller.

Trekning på inngangsbilletten, fruktkurv fra Kiwi. Trekning av 10 innkjøpte gevinster.

Vi følger opp forslaget fra forrige møte som var å øke inngangsprisen med kr. 50.- og kjøpe inn kaker, slik at medlemmene ikke behøver å ta med kaker og gevinster. Vi prøver dette nå:

Knut bestiller og henter kringle på «hjemmet». Bjørn tar seg av organisering av kjøkkentjenesten og skaffer frivillig hjelp, samt ordner fruktkurv (Kiwi). Solveig kjøper inn øvrige gevinster. Anne henter og ordner blomster/pynting, og sørger for «prøvekjøp» av bløtkake på Coop Extra. Medlemmer i styret møter kl. 15 45.

  1. Program for resten av høsten 2021

Knut la fram forslag til program for resten av høsten og gjennomgikk dette. Hyggetreff 26.10. Julebord 7.12. Oversiktlig og fin plan ble vedtatt, og medlemmene kan glede seg. Styremøtet i oktober må p.g.a. reise flyttes til 18.10.

Organisering av servering og kjøkkentjeneste i framtida ble drøftet. Den gledelige økningen av medlemstallet krever at den frivillige bemanningen deles av flere. Vedtak: Vi tar sikte på å få til en nyordning fra nyttår, og «lufter» saken med medlemmene. Bjørn organiserer serveringen på hyggetreffene i september og oktober. Påmeldingen av julebordet må ha frist senest 30.11.

  1. Ledersamling Pensjonistforbundet Hedmark – innkalling av to representanter.

Ledersamling på Nye Scandic, Hamar 12. - 13.10. 21. Tron sender påmelding for leder og nestleder til dette.

4. Vervekampanje

Knut gjennomgikk skriv fra Pensjonistforbundet vedrørende vervekampanjen som skal pågå fram til 31.12.21. Hvert lag har fått en «oppstartsoppmuntring», og det vil bli delt ut «premier» til de beste etter avslutningen.

Vedtak: Vi avholder vervekampanje på fredag 8.10. kl. 10-14 på en stand på Gruetorget.(Kl. 10-12: Knut, Solveig og Anne ~ kl. 12-14 Bjørn, Jan og Tron)

5. Innkomne skriv

a. Dialogmøte med kommunen. Hvordan bedre samarbeidet med lag/foreninger og kommunen når det gjelder frivillighet, 25.11.21 kl. 1730 – 1830. Solveig møter på dette.

b. Tilbud om gratis datakurs med bistand fra Pensjonistforeningen. 2 dagers kurs i bruk av smarttelefon og nettbrett. Vi må selv sørge for lokaler. Minimum 8-10 personer. Lufte behovet på medlemsmøte?

c. Tilskudd til «hyggelige aktiviteter» kan søkes, frist 2.10. fra forbundet. Tron søker om dette til resterende hyggetreff/julebord. Kostnadsoverslag for disse arrangementene er beregnet til kr. 38700 for resten av året.

6. Eventuelt

Bjørn minnet om at kommunens eldreråd, i samarbeid med bl.a. pensjonistforeningen skal avholde årets eldredagarrangement 1.10.21 på Rådhuset.

Møtet hevet kl. 1500.

Tron Sundt, sekretær