Styremøte

Pensjonistforbundet Finnmark, styremøte 10.2.22 på Teams

Pensjonistforbundet Finnmark

Pensjonistforbundet Finnmark

Styremøte 10.2.22, sakliste

o  Godkjenning av innkalling og sakliste

o  Regnskap 2021

o  Årsmelding 2021

o  Budsjett 2022

o  Årsmøte 2021 – planlegging

o  Satser for jubileer til lokalforeninger

o  Ny oppnevning av brukerutvalg ved Universitetssykehus Nord-Norge, invitasjon til å forslå representanter.

o  Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 2022-2024 – valg av nye medlemmer.

o  Helseutvalg - orientering

o  Neste styremøte