Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte

Pensjonistforbundet Finnmark, styremøte 10.2.22 på Teams

Pensjonistforbundet Finnmark

Pensjonistforbundet Finnmark

Styremøte 10.2.22, sakliste

o  Godkjenning av innkalling og sakliste

o  Regnskap 2021

o  Årsmelding 2021

o  Budsjett 2022

o  Årsmøte 2021 – planlegging

o  Satser for jubileer til lokalforeninger

o  Ny oppnevning av brukerutvalg ved Universitetssykehus Nord-Norge, invitasjon til å forslå representanter.

o  Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 2022-2024 – valg av nye medlemmer.

o  Helseutvalg - orientering

o  Neste styremøte