Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 19.9.23

Evaluering av første treff i Rådhuset - Planlegging av høstsesongen

Styremøte i Grue Pensjonistforening 19.9.23 kl. 1330 «Grue Service»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Solveig Høgbrenna, Else-Marie Holtmoen og Grethe Bekk. Bjørn Nordbye

Forfall: Jan Korsmo

1. Evaluering av det første hyggetreff på Rådhuset.

Det var litt for trangt mellom bordene. Vi setter derfor opp tre bord i rekka i stedet for to. Dermed vil det bli bedre plass mellom bordene. Ikke bord helt nederst ved lagerrommet, da man derfra ikke kan se scenen.

Matbordet ble for lite. Vi legger til et bord på neste treff.

Kjøkkenet fungerte perfekt. Problemet med for mye damp fra oppvaskmaskinen oppstod ikke nå. Det er viktig at at avtrekket er på når maskinen går. Else-Marie, Grethe og Else Seigerud stod på hele kvelden, og gjorde en flott jobb!

Høyttaleranlegget og annet teknisk fungerer meget bra, så vi kan trygt legge ut det gamle lydutstyret vårt for salg.

Vi tar, for sikkerhets skyld, alltid med framviser når det er foredragsholder, for sikkerhets skyld.

Det manglet noen kaffekanner og vannmugger, vi kjøper derfor inn 10 av hver til. Kaffefilter til kommunens kaffetrakter må skaffes. Det kan fås på Elkjøp eller Power. Solveig tar på seg kaffevakt på kjøkkenet neste treff den 26.

Det var for lite årer sist. Bjørn lager 60 årer til.

2. Hyggetreff 26.9.23

Program: Styre-info ved Knut, Bjørn orienterer og turforslag Kapp og Åland.

Hva skjer med språket vårt? Kåseri ved Morten Holt.

Panfløytekonsert ved Roar Engelberg.

Servering. Utlodning,

Dansemusikk ved «Bære Kåre».

Frammøte for bord og stoler: kl. 1500, resten kl. 1530. (pynting m.m.)

Blomster til Morten (ved Knut).

«Gevinstkomiteen» skaffer 5 gevinster hver.

Tron legger ut invitasjon på Facebook, og sender ut SMS til alle medlemmer mandag,

Knut sørger for annonse i avisene.

Anslag antall gjester: 115 (antall kuverter) Kake: 3 Marsipan 2 kringler. Forspørre medlemmene om det er behov for å ta hensyn til allergier.

Musiker Kåre skal ha honorar for både turdagen og «hyggetreffet» i september.

3. Evaluering av turdagen i Vannverksrunden sist onsdag

Flott og hyggelig arrangement. Fint vær. Vel 30 frammøtte medlemmer var veldig fornøyd både med turen, bålkos, musikk, servering og quiz.

4. Innkomne skriv

a. Verdensdagen for psykisk helse. Arrangement «Lag plass!» Mål: Alle i Grue skal få informasjon om alle muligheter som finnes i bygda for deltakelse og sosial kontakt. Alle foreninger og fritidsaktiviteter er invitert til å informere om sin virksomhet i uke 40. Vedtak: Vi avtaler å komme tirsdag 3.11.23 kl. 12-13 (hvis mulig for arrangøren).

b. Eldrerådet. Det skal gjennomføres en viss omorganisering av rådet, som til nå har fungert som rådgivende organ for kommunestyret i «eldresaker». Det er uvisst hvilke endringer som skal skje foreløpig. Bjørn Seigerud vært leder, og han har nå bedt seg fritatt. Knut Lilleåsen har møtt som representant for Pensjonistforeningen. Vedtak: Det er i Pensjonistforeningen, og alle eldre i Grue kommunes interesse, at det finnes et fungerende rådgivende organ for kommunens styre og ledelse, i de saker som angår kommunens eldre spesielt. Grue Pensjonistforening ønsker også i framtida å være representert i et slikt rådgivende organ.

c. Orientering om og anmodning om bistand til aktuell «brukerundersøkelse» for helse og velferd». Rekruttering av frivillige datakyndige hjelpere til utfylling av spørreskjema referert.

d. Ledersamling i NPF-kretsen på Elverum. Det er mulig Bjørn må melde forfall til møtet. Det ble besluttet at hans rom/plass eventuelt avbestilles og at Knut eventuelt møter alene.

c. Neste styremøte må av diverse grunner flyttes tilbake til mandag 23. oktober. Alle i styret noterer seg dette.

Møtet hevet kl. 1440.

Tron Sundt, sekretær