Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 19.4.22

Forberedelse av hyggetreff og sommervirksomhet.

Styremøte i Grue Pensjonistforening 19.4.22 kl. 1330 «Ny vekst og kompetanse, avd. Grue»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Johnny Eriksen, Solveig Høgbrenna, Anne Margrethe Sundt, Torill Unni Midtsund. Forfall: Kasserer Jan Korsmo

1. Hyggetreff 26.4.22

Program:

Allsang, styreinfo

Mannekengoppvisning fra «Øss Kæra med damer» - Forberedelsene er rapportert ferdig.

Bevertning – følger planen.

Loddsalg – gevinstansvarlig Solveig

Musikk/dans: Bjørn Spellemann

Kaker – Litt for mye kaker sist, men veldig gode. Knut bestiller revidert antall/henter

Pynting. Anne henter og sørger for pynting av bordene

Annonsering er allerede bestilt. Tron Legger ut innkalling på Facebook og web. Sender sms på dagen.

Forrige treff var svært travelt for de som var på kjøkkenet. Forslag til omorganisering ble drøftet uten at det ble gjort vedtak foreløpig. Neste treff er som kjent på Svullrya, og i juni er det grillfest med innleid hjelp.

2. Resultat av medlemsundersøkelsen på forrige møte

Følgende forslag ble stilt: Bevertning: «Sløyf smørbrød» «Minne på tam med kopp/asjett» «Bruke papptallerkener» Tema på hyggetreff: «Grue Kommune til å orientere om positive planer – rutine.»

«Muntre kåserier» Musikk: «Vidar Halvorsen» «Lady og Landstryker´n» «Gammaldans» «Grandes»

Kurs: «Datakurs Telefon og nettbrett» - lokale instruktører.

3. Status for turopplegget denne sommeren

Bjørn orienterte: Beklagelig liten respons på «Telemarksturen» kun 6 påmeldte foreløpig. Frist for bestilling er umiddelbart etter 26.4. så hvis ikke vi når minimumsantallet på kommende hyggetreff må turen avlyses. På Ålandsturen er det 14 påmeldte, med frist 2.5. Her kan vi undersøke om interesse for deltakelse i Sanitetsforeningen. Bjørn tar opp dette. Dagstur til «Roseslottet» foreløpig ikke fastsatt, men absolutt aktuelt. Bjørn orienterte om Eldrerådets tiltak når det gjelder buss-skyss til «Kirkebrannspelet» pris kr. 150 tur/retur info om dette kommer fra kommunen og evt. Arrangørene. Foreningen vår har bestilt 50 billetter 28.5. kl. 1330, som medlemmene får til nedsatt pris. Orientering om dette på møtet den 26.4.

«Spasertur til/ved «Vannverksrunden» til høsten (august/september?) – Spaserstokkmidler?

4. Innkomne skriv

Diverse henvendelser med tilbud om musikk/underholdning: «Trioen Sylvi og kæra» og Raymond Løvhaugen.

Info om datakurs fra Pensjonistforbundet for 8-12 deltakere.

Referat fra fylkesårsmøte på Scandic 19.4. Referert vedtatt resolusjon om trygdeoppgjøret.

Etterlysning av vår årsmøterapport fra Pensjonistforbundet? - Svar: Grue Pensjonistforenings årsmøterapport på fastlagt skjema ble sendt 7.3.22 kl. 1103.

Møtet hevet kl. 1435

Tron Sundt, sekretær.