Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 18.4.23

Viktigste sak: Hyggetreffet

Styremøte i Grue Pensjonistforening 18.4.23 kl. 1430 «Grue Service»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, kasserer Jan Korsmo og sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Solveig Høgbrenna, Grethe Bekk og Else-Marie Holtmoen.

1. Hyggetreff 25.4.

Innhold: Velkommen, allsang, styreinnfo bl.a. turinformasjon. Per Løvstad, Grue Sparebank forteller om svindelmetoder via SMS, e-mail og annet. Trenger projektor (Tron tar med).

Danseoppvisning av «Gla´danserne». Har med egen musikk. Skal ikke betale inngang.

Kaffe snitter og kake ved «Grue service» NB husk Bløtkake (den var savnet sist).

Loddsalg

Dans til VITO

Annonsering: Solungavisa og Solørradioen OK. Tron legger ut innbydelse/påminning på Facebook, og sørger for påminnelse til medlemmene på SMS.

Rydding og pynting fra kl. 16. Else-Marie henter blomster.

Jentene skaffer 5 gevinster hver.

Knut bestiller 85 kuverter

Solveig, Grethe og Else-Marie ordner med gevinster til utlodning. Vi kjøper inn litt brus til salg som «forsøksprosjekt»

Planlagt: Rydding i skapet.

2. Innkomne skriv

Div. Tilbud om underholdning/musikk, bl.a. to søstre fra Nord-Odal

SMS fra forbundet om utskriving av medlemskort. Kan refereres f.k. på møte.

Tron lager en presentasjon som kan vises på møtet i august, og dele ut «huskelisteoppskrift»

3. Eventuelt

a. Søknad om «Momskompensasjon» 2022 er i orden. Tron har fått kvittering fra kretsen om innsendt årsberetning for 2022, som være med som bilag.

b. Bjørn minnet om muligheten for felles tur til Demenskorkonsert i september i Kongsvinger.

Møtet hevet kl. 1440.

Tron Sundt, Sekretær