Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte 18.10.22

Positivt evaluering av ny avtale om servering :-)

Styremøte i Grue Pensjonistforening 18.10.22 kl. 1330 «Ny vekst og kompetanse»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Johnny Eriksen, Anne Margrethe Sundt og Solveig Høgbrenna, vara: Grethe Bekk

forfall: nestleder Bjørn Seigerud, kasserer Jan Korsmo.

Amanda fra Ny vekst og kompetanse var tilstede under behandlingen av pkt 1.

1. Evaluering av forrige hyggetreff med fokus på matservering.

Alle hadde ordet og var generelt svært positive om serveringen og og maten. Enkelte ønsker/forslag vedrørende ønsker/tips som medlemmene hadde kommet med ble notert av Amanda. Dette gikk stort sett ut på type pålegg, og Amanda noterte seg dette og ville vurdere endringer. Det ble forøvrig enighet om enkelte detaljer om kaffekoking tidspunkt for servering m.v. Pensjonistforening sørger selv for innkjøp av kaffe og servietter. Det er all grunn til å tro at det er svært sannsynlig at vi kan inngå en fast avtale f.o.m. januar neste år.

Gjenstående hyggetreff i oktober anses som siste del av evaluerings-perioden.

2. Hyggetreffet 18.10.22

a. Følgende program vedtatt: Velkommen, infor fra styret ved Knut. Kåseri «Landstrykere og reisende i Solør» ved Thor Gotaas. Musikkunderholdning ved Roy Enger, torader trekkspill. Servering av kaffe, snitter og kaker ved «Ny vekst og kompetanse» Lotteri, dans til «Bære Kåre»

b. Solveig, Grethe og Anne skaffer gevinster til lotteri.

c. Styret møter kl. 1600 til pynting av lokalet, Anne henter blomster.

d. Kunngjøring av arrangementet Knut: Solungavisa og Solørradion, Tron: Facebook og WEB. SMS-påminnelse til medlemmene dagen før.

e. Tron har kontrollert og kjøpt inn ekstrautstyr til fremviser (kr. 300.-). Tar med sin «private» bærbare PC som er utprøvd med utstyret på forhånd. Foredragsholderen har kun med minnepinne. Det er skiftet batteri og skrevet ut bruksanvisning til mobil mikrofon. Det kan prøves før møtet. Hvis det ikke virker må fastmikrofon til musikkanlegget benyttes. Det ble luftet et forslag om å få til en egen «materialforvalter» i foreningen som kan ta hånd om og vedlikeholde det utstyret foreningen eier.

f. Forfall fra «Rytmeregn» - det er avtalt å utsette besøket til over nyttår.

3. Julebordforberedelser

a. Maks antall settes til 110. Påmelding: liste legges ut allerede på neste «hyggetreff». Påmeldingsfrist tirsdag 22.11. Telefonpåmelding til Bjørn som setter opp lista.

b. Mat bestilles som før+dessert hos Harbosen, Johnny tar seg av den kontakten, antall o.a. besluttes på styremøtet i november. Prisen for medlemmer og ikkemedlemmer differensieres.

4. Innkomne skriv

Innbydelse «Julemarked Savalen» 15.12.22 referert,

5. Eventuelt

Knut refererte fra ledersamlingen i kretsen Pensjonistforbundet i Trysil i september.

En viktig del av gruppearbeid var verving av nye medlemmer. Flere momenter som styret kan jobbe videre med.

Møtet hevet kl. 1440.

Tron Sundt, sekretær