Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styremøte

Vi skal ha styremøte, 17. november

Det er innkalt til styremøte, onsdag 17. november kl 12 i Historielagets lokale.

Her skal drøftes opplegget for julebordet, 1. desember, planer for 2022 og opplegget for Harryturen, 8. desember.

Vi gleder oss over bra medlemstall, 420. Likevel trenger vi flere som ønsker å støtte vår kamporganisasjon og samtidig vil ta del i våre sosiale aktiviteter.