Styremøte

Vi skal ha styremøte, 17. november

Det er innkalt til styremøte, onsdag 17. november kl 12 i Historielagets lokale.

Her skal drøftes opplegget for julebordet, 1. desember, planer for 2022 og opplegget for Harryturen, 8. desember.

Vi gleder oss over bra medlemstall, 420. Likevel trenger vi flere som ønsker å støtte vår kamporganisasjon og samtidig vil ta del i våre sosiale aktiviteter.