Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Styre Varhaug pensjonist lag 2023.

Fra venstre bak: leder Bjørg Merethe Reiestad , styremedl. Egil Salte, vara. Aud Torunn Hobberstad, vara. Gustav Håland, nestleder Berit Kristine Bø Fra venstre framme: sekretær Gjertrud Edith Hobberstad, kasserer Bjørg Reime Håland, vara. Liv Karin Haver, styremedl. Oddny Søyland. Vi har og fått med oss Tor Knudsen som web ansvarlig

Dersom du har lyst å bli medlem i Varhaug Pensjonistlag, ta kontakt med Bjørg M. Reiestad tlf. 41220538

Målsettinger: 

Tydelig , Sterk og Synlig

  1. Beholde og rekruttere nye medlemmer
  2. Vervekampanje med stand på Varhaug Marken
  3.  Holde gode interessante foredrag
  4. Leve hele livet reformen/Bo trygt hjemme reformen
  5. Eldreplanen i Kommunen