Styre Varhaug pensjonist lag 2023.

Fra venstre bak: leder Bjørg Merethe Reiestad , styremedl. Egil Salte, vara. Aud Torunn Hobberstad, vara. Gustav Håland, nestleder Berit Kristine Bø Fra venstre framme: sekretær Gjertrud Edith Hobberstad, kasserer Bjørg Reime Håland, vara. Liv Karin Haver, styremedl. Oddny Søyland. Vi har og fått med oss Tor Knudsen som web ansvarlig

Dersom du har lyst å bli medlem i Varhaug Pensjonistlag, ta kontakt med Bjørg M. Reiestad tlf. 41220538

Målsettinger: 

Tydelig , Sterk og Synlig

  1. Beholde og rekruttere nye medlemmer
  2. Vervekampanje med stand på Varhaug Marken
  3.  Holde gode interessante foredrag
  4. Leve hele livet reformen/Bo trygt hjemme reformen
  5. Eldreplanen i Kommunen