Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Strømregningen må kuttes nå!

Av Harald Olimb Norman, generalsekretær Pensjonistforbundet

KRONIKK:

Vi vet at mange eldre sparer på strømmen når prisene går opp. Når kulda kommer, kan det være livsfarlig. Nå må strømregningene kuttes før det går ut over liv og helse.

Innetemperaturen skal ikke synke mange gradene, før det kan få fatale følger for gamle mennesker. Eldre får råd om å ha en innetemperatur på minst 20 grader. Kun to graders nedkjøling av kroppstemperaturen kan være nok til at de ikke klarer å ta vare på seg selv.

«Rekordhøye strømpriser går hardt utover vanlige folks lommebok og det er derfor urimelig at staten skal kreve inn høye avgifter på strøm nå»

Dersom det rødgrønne flertallet mener alvor når de sier at det nå er vanlige folks tur, er det første de må gjøre å redusere strømregningene. Rekordhøye strømpriser går hardt utover vanlige folks lommebok og det er derfor urimelig at staten skal kreve inn høye avgifter på strøm nå.

Pensjonistforbundet mener det bør innføres avgiftsfritak for strøm opp til et gjennomsnittlig forbruk per husholdning. Det kan gjøres ved å kutte elavgiften og merverdiavgiften på strøm når prisene er høye. De nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark, er unntatt disse avgiftene allerede. I tillegg bør det gis tilskudd til bostøttemottakere for å kompensere for strømregningen, slik det også tidligere har blitt gjort i perioder med høye strømpriser.

Det går mot kaldere tider og strømprisene kan nå nye rekordnivåer. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) ukentlige rapport er vi inne i en periode med lave nivåer i vannmagasinene, noe som gjør strømmen dyr. Samtidig skal den nye utenlandskabelen North Sea Link åpne mot Storbritannia 1. oktober, noe som kan øke strømprisene i Sør-Norge ytterligere.

«Vi må unngå å sette folk i en situasjon der de må velge å fryse»

Strøm er et nødvendighetsgode alle er avhengige av og må ha tilgang på, ikke minst i kalde Norge. Vi må unngå å sette folk i en situasjon der de må velge å fryse. Økte strømpriser rammer alle, men spesielt mennesker med lav inntekt. Kostnadene til strøm rammer derfor sosialt skjevt, ved at strømregningen utgjør en større del av budsjettet for lavinntektsgrupper enn for dem med høy inntekt.

Det betyr at det er pensjonister, trygdede og andre lavinntektsgrupper som betaler forholdsmessig mest av sin inntekt til statskassen i form av elavgift og moms på strømforbruk. Dette er stikk i strid med prinsippet om rettferdig byrdefordeling. Å fjerne avgifter på strømforbruk vil lette regningen for alle, men særlig for dem som trenger det mest. Og viktigst av alt – det kan forhindre alvorlige helseskader og i verste fall dødsfall når temperaturen synker.