Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Strålende start på Nordkapp

Pensjonistforbundets redaktør og sametingspresidenten syklet side om side i første etappe av «Sykkelturen 2022».

Redaktør av Pensjonistforbundets medlemsblad Pensjonisten, Trond Nedrebø (t.v.) og sametingspresident Silje Karine Muotka startet første etappe av «Sykkelturen 2022» i strålende vær på Nordkapp. (Foto: Grethe Fladmark)

Redaktør av Pensjonistforbundets medlemsblad Pensjonisten, Trond Nedrebø (t.v.) og sametingspresident Silje Karine Muotka startet første etappe av «Sykkelturen 2022» i strålende vær på Nordkapp. (Foto: Grethe Fladmark)

Sametingspresident Silje Karine Muotka kastet glans over åpningen av «Sykkelturen 2022», hvor hun holdt en engasjert tale før hun foretok den høytidelige snorklippingen som markerte starten på den lange sykkelturen som ender i Arendal 15. august.

Feirer lagarbeidet

Nordkapp-platået lå badet i sol, og værgudene viste seg fra sin aller beste side da sykkelkortesjen la ut fra Nordkapp lørdag 21. mai. Nesten tre måneder senere, 15. august, skal samme kortesje rulle inn i Arendal etter å ha besøkt alle landets fylker og svært mange kommuner underveis. Finnmark og Troms er først ut, og så går turen videre til Nordland.

Nordkapp kommune var vertskap for åpningen av den nasjonale begivenheten.

«Sykkelturen 2022» er en av de store markeringene av Frivillighetens år. Arrangementet er i regi av Norges Frivilligsentraler, i nært samarbeid med en rekke andre frivillige organisasjoner over hele landet. 

Frivilligheten markerer seg under felles parole «Sammen feirer vi Norges viktigste lagarbeid».

Pensjonistforbundet er medarrangør

Pensjonistforbundet er partner i og medarrangør av «Sykkelturen 2022», og stiller blant annet med mannskap og egen sykkel. 

– Målet med sykkelturen er å synliggjøre viktigheten av fellesskap og enkeltmennesket som ressurs. Dette måtte vi selvsagt takke ja til , og underveis ble vi så begeistret at vi også bestemte oss for å delta på selve sykkelturen. Vi er derfor representert med en av de seks syklene som danner hovedkortesjen fra Nordkapp til Arendal, opplyser prosjektleder Grethe Fladmark i Pensjonistforbundet.

Sammen med Trond Nedrebø, redaktøren av vårt medlemsblad «Pensjonisten», var Fladmark til stede på Nordkapp da startskuddet gikk.

- Vi er i gang. Trond Nedrebø sykler og Grethe Fladmark sitter på.

- Vi er i gang. Trond Nedrebø sykler og Grethe Fladmark sitter på.

– Første etappe ble syklet av Trond. Ankeretappen inn til Arendal 15. august vil sykles av vår forbundsleder, Jan Davidsen. Vi har også invitert sykkelglade i våre lokalforeninger til å være med å sykle, og er ikke sykkelformen helt inne kan de være med som passasjerer.

Frivillig engasjement og fysisk aktivitet engasjerer bredt, og det var utgangspunktet for en vill idé som første gang ble luftet for om lag to år siden av Jorunn Sagen Olsen i Norges Frivilligsentraler. Jorunn Sagen Olsen er nå prosjektleder i «Leve hele livet» og «Sykkelturen 2022», og fikk mye velfortjent oppmerksomhet under kick-off arrangementet på Nordkapp. 

Passer for alle

Sykling uten alder («Cycling Without Age») ble raskt hovedtema for markeringen, og skjøt virkelig fart da dansken Ole Kassow ble invitert og kom med i prosjektet. Ole Kassow er mannen som startet bevegelsen «Cycling Whithout Age» i København for 10 år siden. Gjennom de nesten tre månedene som frivillige og syklister over hele landet skal markere frivilligheten på kryss og tvers i kongeriket, vil lokale foreninger finne sin plass på ulike måter, blant annet med serveringspunkter, rasteplasser, lokale tiltak og markeringer, konkurranser og kulturelle sammenkomster. Budskapet er tindrende klart - Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

Nær 100 etapper

Nordkapp kommune viste med sitt åpningsarrangement vei for alt som kan komme til å skje underveis på «Sykkelturen 2022». Her fikk et stort antall publikum, presse, inviterte gjester og turister ta del i blant annet joik ved Ande Somby, panelsamtaler, ungdomsgruppa «A million Pineappless» og Samuel Massie, som var konferansier og bandt det hele sammen, blant annet med å fortelle gripende om sine opplevelser sammen med bestefaren, Arne Ulvolden. 

«Sykkelturen 2022» har nærmere 100 hovedetapper og et utall av deletapper for å engasjere bredest mulig og få flest mulig til å hive seg på sykkelen og bli med når hovedkortesjen passerer.

Her kan du følge «Sykkelturen 2022»: Sykkelturen2022.no