Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Stortingshøring om anstendighetsløft for pensjonistene

Forslag om løft for pensjonistene nærmer seg behandling.

Erlend Wiborg (FrP) ledet høringen på Stortinget 6. januar.

Erlend Wiborg (FrP) ledet høringen på Stortinget 6. januar.

Opprinnelig publisert 07. januar 2021 – av Bjørg-Karin Bjåland Buttedahl

Denne uken var forslaget til høring i Stortinget, og Pensjonistforbundet ga det sin fulle støtte. 

Her kan du se opptak av den muntlige høringen om forslag til et nytt pensjonsforlik.

Rekkefølgen finner du her.

Samarbeid med SV og Frp

I samarbeid med SV og FrP utarbeidet Pensjonistforbundet høsten 2020 en rekke forslag til midlertidige endringer som gjelder pensjon. Blant annet endret pensjonsregulering og økt minstepensjon.

Stortingsrepresentantene Siv Jensen (FrP), Audun Lysbakken (SV), Erlend Wiborg (FrP) og Solfrid Lerbrekk (SV) har fremmet forslagene i Stortinget i form av et representantforslag.

Arbeids- og sosialkomiteen legger fram sin innstilling i saken 9. februar.

Partiene på Stortinget arbeider for tiden med å behandle forslagene i sine organer, før den kommer opp til sluttbehandling i Stortinget i midten av februar. Vi har håp om at Stortingsflertallet vil stå på pensjonistenes side.

I den muntlige høringen fremmet ulike organisasjoner med interesse i saken sine synspunkter. I tillegg til Pensjonistforbundet deltok NHO, LO, YS, Unio, Akdemikerne, Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP), Senior Norge, FFO, Føl Norge og Econa.

Organisasjonene som deltok på høringen, uttrykte en god blanding av støtte og motstand til de ulike punktene i forslaget. Dette får du nærmere innblikk i ved å se på opptaket.

De skriftlige innspillene finner du her. (Trykk på plusstegnet før Høringsinnspill)

Vi kan ikke vente!

Pensjonistforbundet mener at vi ikke kan sitte stille og vente på utfallet av den pågående evalueringen av pensjonsreformen, noe som kan ta flere år. Vi kan og bør ta enkelte grep allerede nå.

Representantforslaget er tenkt som en midlertidig ordning frem til resultatet av evalueringen av pensjonsreformen foreligger og den er ferdigbehandlet politisk.