Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Storfilmen - SULIS

Gratis kinotilbud for medlemmer

Gratis kino for medlemmer

Gratis kino for medlemmer

Kjempeframmøte på godt over 200 i forbindelse med at Pensjonistforbundet-Stavanger Lokalforening inviterte til gratis kino og viste storfilmen SULIS.

Flere som ikke var medlemmene ville se filmen sammen med venner og ville betale for

inngangen. Resultatet for flere av dem var at de heller valgte å melde seg inn og vi er nå blitt 1.336 medlemmer og tar gjerne i mot flere.

Fikk delt ut innmeldingsblanketter og egenprodusert materiell rundt på Kulturhuset