Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Stor oppslutning om årsmøtet i Karasjok pensjonistforening

Styret hadde lagt fram en fyldig årsmøterapport over de aktiviteter som ble avholdt det siste året. Medlemstallet ved årsskiftet var 118, en økning på 28 medlemmer siden forrige årsmøte. Tilstrømningen av nye medlemmer fortsetter.

Pensjonistene koste seg etter årsmøtet med god mat på det lokale spisestedet Biepmu.

Pensjonistene koste seg etter årsmøtet med god mat på det lokale spisestedet Biepmu.

Under valget ble det gjenvalg til omtrent alle tillitsverv. I styret har leder Hagbart Grønmo med seg, Laila Somby Sandvik, Alf Grønnli, Anna Kirsten Østby, sekretær Brita Kåven og kasserer Irene Boine. Som varamedlemmer ble valgt Anne Boine og Aslak Krokmo. Arbeidsplanen inneholder foruten møtevirksomhet, også bussturer i nærområdet, utekonsert på vårparten og aktivitetstiltak for skoleelver. Bussturene er åpne for alle pensjonister i bygda.