Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Stor interesse for valget

Det er tydelig at interessen for det kommende kommune- og fylkestingsvalget er stor.

Politikere fra 11 partier i Fredrikstad stilte opp for å presentere sine syn på eldrepolitikken

Politikere fra 11 partier i Fredrikstad stilte opp for å presentere sine syn på eldrepolitikken

Full bankettsal på Scandic City Hotel i Fredrikstad - noe som betød 120 deltakere.

Full bankettsal på Scandic City Hotel i Fredrikstad - noe som betød 120 deltakere.

Da Pensjonistforbundet Fredrikstad, Fagforbundet pensjonister og uføre samt LO i Fredrikstad inviterte til valgmøte på Scandic City Hotel mandag 28. august var det til slutt ikke en ledig stol å oppdrive. Det vil si at 120 personer var til stede for å høre hva politikerne mente om framtidas eldreomsorg og andre lokale politiske saker.

Forsamlingen ble ønsket velkommen av lederen i Pensjonistforbundet Fredrikstad før redaktør Kjell Werner overtok styringen. Innledningsvis fikk de 11 partiene – Høyre, Arbeiderpartiet, SV, Frp, Venstre, Pensjonistpartiet, Rødt, MDG, Bymiljølista, Sp og Krf – tre minutter på seg til å gi sitt syn. De var samstemte om at eldreomsorgen måtte være god - dog med litt forskjellige løsninger.

Underholdningen sørget Alexander Hermansen for. Etter en enkel bevertning, stilte Kjell Werner partipanelet en rekke spørsmål. Her ble det litt mer uenighet om hvordan oppgavene skulle eller burde løses. Å gjengi alle svarene fra de 11 politiske partiene, er ikke mulig her. Vi oppfordrer i stedet alle til å skaffe seg de politiske partienes programmer – og det viktigste av alt: Bruk stemmeretten!