Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Stor enighet på årsmøtet 2023

Det ble et rolig årsmøte for Pensjonistforbundet Fredrikstad mandag 27. februar. Den fremlagte årsberetning og regnskap for 2022 – samt budsjett for 2023 - ble godkjent uten merknader.

På bildet ser vi styreleder Per Edvardsen flankert av avtroppende sekretær Grethe Eide og den nyvalgte sekretæren, Tor Andersen.

På bildet ser vi styreleder Per Edvardsen flankert av avtroppende sekretær Grethe Eide og den nyvalgte sekretæren, Tor Andersen.

Det ble arrangert sju medlemsmøter (ett avlyst pga korona) og to turer, henholdsvis til Slottsfjellet i Tønsberg og Hadeland glassverk. Medlemmer av foreningen har også representert ved en rekke anledninger.

Regnskapet viser et pent overskudd, noe som kan tillegges overføringer fra Bingo-arrangementer i Fredrikstad. Den største utgiftsposten er kostnader til turene. Foreningen har en solid økonomi.

Sekretær Grethe Eide valgte å gå ut av styret etter flere år med solid innsats og ble takket for det av styreleder Per Edvardsen.

Styret består nå av Per Edvardsen (ledere), Kjell Ingvaldsen (nestleder), Leif Andersen (kasserer), Tor Andersen (sekretær), Tore Hæren (styremedlem), Reidar Borgen (styremedlem) og Trond Augensen (styremedlem).

Etter årsmøtet underholdt «Furtebandet» til stor glede for de 84 fremmøtte medlemmene.