Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Stor delegasjon fra Fredrikstad

Det var en stor delegasjon fra pensjonistforeningene i Fredrikstad da Pensjonistforbundet Østfold arrangerte sitt årsmøte på Quality Hotell Grålum torsdag 28. mars. Både årsberetning og regnskap ble godkjent uten merknader.

Mange fra Fredrikstads pensjonistforeninger deltok på årsmøtet til Pensjonistforbundet Østfold.

Mange fra Fredrikstads pensjonistforeninger deltok på årsmøtet til Pensjonistforbundet Østfold.

Før årsmøtet hadde samhandlingssjef Odd Petter Nilsen en gjennomgang av samspillet mellom sykehus og kommunenes omsorgstjenester. Medlem av Pensjonistforbundets hovedstyre, Inger-Marie Stokker, snakket om de viktigste sakene forbundet arbeider med nå.

Per Edvardsen, som er styremedlem, var ikke på valg i år. Det samme gjaldt Ivar Olsen, Fagforbundet Fredrikstad Pensjonister og Uføre samt Thore Olsen, Østfold H&K Pensjonistforening. Kjell Ingvaldsen ble gjenvalgt som varamedlem og Leif Andersen ble valgt til leder av Helseutvalget. Trond Augensen ble valgt inn som medlem av valgkomiteen.