Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Stor aktivitet på Seniorsenteret

3. mai var siste samling på Seniorsenteret før Sommarferien. Det var godt frammøte, over 70 gjester var innom. Det har det vore no på samlingane våre i vårsemesteret. Odd Skrede har laga ei oppsummering av aktivitetane våre hittil i år.

Kjøkkengjengen. Oddny Varøystrand, Signe Marie Forthun, Aud Nygård,

Kjøkkengjengen. Oddny Varøystrand, Signe Marie Forthun, Aud Nygård,

Gunnar Bolset

Gunnar Bolset

Odd Skrede

Odd Skrede

Førde Seniorsenter – Oppsummering for vinter / vår 2023.

Førde Seniorsenter er eit samarbeidsprosjekt mellom Førde Pensjonistlag og Sunnfjord kommune. Det vart starta opp første gong 21. januar 2020 med 33 deltakarar. Sunnfjord kommune betalar utgiftene med husleiga og annonsering. Aktiviteten med ordne til lokalet/ kjøkkenteneste / servering, og program, vert utført av frivillige.

Den flotte kjøkkengjengen er: Signe Forthun, leiar. Aud Nygård, Arnhild Høyvik, Eva Hauge og Oddny Varøystrand. Programnemnda er: Sigrid Grov, Inger Johanne Hjemsæter, Gunnar Bolset og Odd Skrede, leiar. Kjell Sandnes og Monrad Kolstad styrer lydanlegg og kanoner. Monrad lagar og dei fine plakatane. Rønnaug Bolset og Torhild Hvidsten spelar til allsongen.

Odd Skrede har hatt leiaransvaret for Senteret. Kari Valle er kontaktperson med Kommunen.

 Senteret skal vere ein stad der seniorane kan møtast til sosialt samvær, gode samtalar, kaffi/te og enkel servering. Prisane vi har hatt, er på eit nivå som dekker kostnadane.

Det som viste etter kvart, var at med det gode frammøte, oppstod det lengre kø ved disken.

Det kom så forslag no i april om at det vart betalt kr. 50,- inkl. servering og vi tok betaling ved inngangen. Dette fekk oppslutning frå forsamlinga, og 3. mai praktiserte vi den nye ordninga, og vi fekk ein mykje betre flyt ved serveringa. Berre positive tilbakemeldingar. Dette var eit godt forslag, som vi vil praktisere seinare.

 Ved oppstarten hadde vi tysdagane til sosial samling. Så skjedde det ei endring med anna senioraktivitet, så vi måtte flytte til onsdag. Det viser seg at onsdagane er det mykje som skjer på seniorfronten, så for å ikkje komme i kollisjonar, må vi flytte på datoar.

Senteret har lagt opp slik at vi har eit hovudemne på inntil 1/2 time, litt opplesing, musikkinnslag, framføring av song og allsong. Det siste er viktig sosialt å få alle med.

Vi legg vekt på å ha lettare underholdning, og her er song og musikk viktige element.

Det er ei utfordring å finne aktuelle tema å få dette framført. Alt er basert på dugnad.

 Denne vinteren/våren har vi hatt seks sosiale samlingar, fram til mai med desse tema:

18.01 «Nytt bibliotek og nye tenester» med Jorun Systad.

                       15.02 «Ernæring og kosthold» med Marte Ulltang.

03.03 «På tur i Haukedalen» med Gunnar Jan Gjerland.

                       22.03 «Barndomsminner» med Sigrid Grov.

                       19.04 «Angedalsrevyen». Innslag frå årets revy med Torun Vindheim.

                       03.05 «Ete fysst» Med utsikt mot vegen ut. Opplesing v/ Odd Skrede.

 Det har vore godt frammøte til våre samlingar, med i alt 430 i år som er i snitt 72 personar.

I lokala i Rødekorsbygget har vi vore fleire, enn brannføreskriftene tillet. Men godt frammøte er vel stort sett eit luksusproblem. No skal lokala i Rødekorsbygget byggast om, så desse vert ikkje tilgjenge før i januar 2024, så til hausten må ein sjå etter andre lokaler. Her er «Viking» nemnt.

Førde 10. mai 2023.

Odd Skrede.