Stor aktivitet i våre foreninger

Informasjonsbrev - November 2022

Bildet viser deltagere på Folkvang i Geithus hvor det var stor oppslutning og mer enn 30 deltagere

Bildet viser deltagere på Folkvang i Geithus hvor det var stor oppslutning og mer enn 30 deltagere