Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Stå ved deres løfter – la Viken vike

Pensjonistforbundet Østfold var imot stortingsflertallets sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold til det nye fylket Viken. Derfor ble den politiske plattformen som partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti undertegnet etter fylkestingsvalget i 2019, godt mottatt av oss.

I samarbeidsplattformen heter det blant annet:

«Fylkesrådet går fremover med det syn at fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken. I påvente av stortingsvalget i 2021 vil ikke fylkesrådet starte byggingen av nytt fylkeshus.»

Før stortingsvalget i 2021 ga flere av partiene valgløfter om at Viken skulle løses opp med et nytt stortingsflertall og ny regjering. Da stortingsvalget ga landet et nytt flertall og ny regjering, var vi sikre på at oppløsningen av Viken var i boks.

Når det nå pågår en debatt i partiorganisasjoner, som er en del av stortingets nye flertall, om Viken skal oppløses er det faktisk en debatt om valgløfter skal etterleves eller ikke!

Pensjonistforbundet Østfold forutsetter at fylkestingets flertall følger opp sin egen politiske plattform og ber om at Viken skal løses opp. Videre forutsetter vi at regjeringen og stortingets flertall går for oppløsning og dekker en vesentlig del av kostnadene.

«Et videre liv for Viken vil betraktes som et løftebrudd. »

Stå ved deres løfter – la Viken vike

Pensjonistforbundet Østfold

Styret