Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Spreke seniorer på Siggerud

Trimgruppen

Foto Leif Karsten Hansen

Foto Leif Karsten Hansen

Siggerud pensjonistforening har i samarbeid med Siggerud idrettslag startet seniortrim for alle seniorer tilhørende Siggerud krets.

 Bakgrunn Siggerud pensjonistforening er blitt en aktiv forening som legger vekt på sosialt samvær og aktiviteter for seniorer. Dette, ser vi, er i samsvar med Nordre Follo sin temaplan for helse og omsorg hvor det legges vekt på forebyggende arbeid som skal sikre at innbyggerne skal være aktive for å mestre egen hverdag så lenge som mulig. 

Gjensidigestiftelsen sitt ideelle formål er å skape gode liv i et trygt samfunn gjennom å støtte frivillige organisasjoner og ildsjeler, noe som passet bra for pensjonistforeningen vår.

Pensjonistforeningen søkte i 2022 midler fra Gjensidigestiftelsen og fikk bevilget 100 000 kroner for oppstart av prosjektet i 2023.

Det ble lagt vekt på at det skulle være trim for seniorer og at det skulle være gratis. Videre ønsket vi en instruktør med riktig kompetanse.

Siggerud pensjonistforening så det som viktig å samarbeide med Siggerud idrettslag for å få tilgang til egnede lokaler. Vi er begge foreninger som håper at dette samarbeide vil føre til at aktivitetsnivået vil øke, og at medlemstallene vokser.

Dagens situasjon

Seniortrimmen startet den 2. mars 2023, og vi møtes hver torsdag hvor vi trener og koser oss i ca. 2 timer. Vår instruktør er  Ida Sengebusch fra PULS treningssenter som aktivt jobber med seniortilbud tilpasset alle.  Ida har erfaring som personlig trener, er instruktør og har ansvar for seniortilbudet på PULS. I tillegg er hun sykepleier. Vi har trim med musikk og øvelsene er tilpasset seniorer i alle aldre.

Ida er meget sosial person med godt humør. Hun bruker musikk til øvelsene og setter av tid til personlige samtaler og veiledning.

Sosialt samvær er også viktig, og vi har avsatt tid etter trimmen, til kaffe og litt å bite i. Tilbakemeldingene vi har fått fra deltakerne på trimmen og det sosiale i etterkant, er ubetinget positive.

Vi vil bli en sprek gjeng med godt humør! Vi vil oppnå god bevegelighet, balanse og muskelstyrke og bli sterk og stødig.

Foto ukjent

Foto ukjent

Vi spurte vår instruktør Ida Sengebusch:

Når jeg fikk spørsmål om oppdraget ble jeg innmari glad. Jeg synes det er et fantastisk initiativ. Jeg har jobbet i eldreomsorgen i mange år og sett hvor mange som trenger et organisert tilbud for å komme seg i aktivitet. Både for psykisk, mental og fysisk funksjon. 

 Jeg tenker at det er viktig å kunne bevege seg i naturlige bevegelsesmønstre hele livet. Det er ingen selvfølge at vi klarer å løfte ting fra gulvet, strekke oss opp til ett skap eller sette oss ned på en stol og reise oss igjen hvis ikke vi trener på det. Etter hvert som vi blir eldre stivner kroppen til og musklene våre svinner hen hvis ikke vi bruker kroppen aktivt. Å ha god funksjon og mestre sine utfordringer på en best mulig måte vil gi bedre livskvalitet og muligheter for å leve hele livet. I tillegg er det viktig for hjernen vår og vårt velvære at vi smiler og ler, og det gjør vi masse av i denne gruppa. 

 Jeg opplever gruppen som en fantastisk morsom og uhøytidelig gjeng. Alle har hver sine utfordringer, men alle forsøker å gjøre så godt man kan ut ifra de forutsetninger man har og det synes jeg er utrolig inspirerende å se. Det er fin fremgang i bevegelsene og det er kort mellom latterkrampene.

En så herlig gjeng har jeg lyst til å fortsette med i lang tid fremover og jeg er veldig takknemlig for å få lov å være en del av dette prosjektet.

Foto Knut E.Semb

Foto Knut E.Semb

Samarbeider med Siggerud Idrettslag.

Leder Kyrre Holstad har dette å si: Siggerud idrettslag har, fra første dag, stilt seg positiv til å samarbeide om oppstart av seniortrim. Første møte hadde vi i januar 2023 hvor planene ble utformet.

Tiltaket som Siggerud pensjonistforening ønsket er i tråd med idrettslagets tanke om å ha et aktivitetstilbud som følger innbyggerne i alle livsfasene. – Vi er veldig glade for endelig å ha etablert SIL senior. Vi har stor tro på at dette vil skape både glede og god helse for våre godt voksne på Siggerud.

Jack Dinesen har lagt til rette for at klubbhuset kan benyttes til senioraktivitetene på dagtid, barn og ungdom skal fortsatt ha fortrinnsrett på ettermiddag og kveld. Det er gledelig å se at klubbhuset også nå brukes på dagtid, forteller Jack.

Siggerud idrettslag og Siggerud pensjonistforening skal jobbe sammen fremover for å se hvordan vi ytterligere kan styrke samarbeidet og folkehelsa på Siggerud.

Nestleder i Siggerud pensjonistforening og leder for trimprosjektet Britt Haneng For å opprettholde en god helse i alderdommen, er trim en vesentlig faktor. Trim må være lystbetonet. Ved å trimme sammen med andre tar vi også vare på den sosiale biten som også er vesentlig for en god alderdom.

Det har vært en god respons på prosjektet, i dag er det 26 påmeldte. Ikke alle er med hver uke, vi er i snitt 20-24 deltakere. 

Vi ser fram til et godt samarbeid med Siggerud Idrettslag slik at tilbudet kan fortsette og at så mange som mulig kan delta.

Foto Knut.E.Semb

Foto Knut.E.Semb

Vår eldste deltaker Leif Ørvild er en sprek pensjonist og med sine 87 år er han vår eldste deltaker. Han forteller at han i ung alder var aktiv i idrettslag. Da familien ble etablert ble det mest styrketrening knyttet til opparbeidelse av tomt for hus og hjem på Siggerud hvor han har bodd siden 1968. Han har også hatt hytte på fjellet som har krevd sitt. Fysisk aktivitet har vært en del av livet, sier Leif. Når det gjelder trimmen som Siggerud pensjonistforening har fått til mener han helt klart, at det er den beste av de trimtiltakene han har deltatt på. Instruktøren er veldig god og vi er en fin gjeng, så jeg håper inderlig at det blir et tilbud som vil fortsette utover prosjektperioden sier han.