Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sosialt felleskap og årsberetning

Igjen kunne pensjonister samles til sosialt fellesskap med kulturelle innslag og temaer som angår pensjonistenes levekår.

Styre i Søgne pensjonistforening. Bjørn Nilsen, kasserer, Tormod Mjaaseth, leder, Arild Berge, nestleder. 
   Solveig R. S. Mjaaseth, sekretær, Gerd Torhild Kjær, styremedlem. Bjørn Egeli, varamedlem, ikke tilstede.

Styre i Søgne pensjonistforening. Bjørn Nilsen, kasserer, Tormod Mjaaseth, leder, Arild Berge, nestleder. Solveig R. S. Mjaaseth, sekretær, Gerd Torhild Kjær, styremedlem. Bjørn Egeli, varamedlem, ikke tilstede.

Det er torsdag 24 februar og igjen 
kan pensjonistene i Søgne få nyte 
godt av Kulturrulatoren. 
Det er musiker Asbjørn Arentsen 
og «Violinpigen» fra 
Kristiansand symfoniorkester 
Kari Andrea Byglund Larsen  
som underholder med 
«Svisker på mange strenger»

Det er torsdag 24 februar og igjen kan pensjonistene i Søgne få nyte godt av Kulturrulatoren. Det er musiker Asbjørn Arentsen og «Violinpigen» fra Kristiansand symfoniorkester Kari Andrea Byglund Larsen som underholder med «Svisker på mange strenger»

På vegne av Søgne Pensjonistforening 
takker Arild Berge for god 
musikalsk underholdning.

På vegne av Søgne Pensjonistforening takker Arild Berge for god musikalsk underholdning.

Publikum fikk hilsen fra Jens Høibø,
Fylkesleder i Pensjonistforbundet Agder.

Publikum fikk hilsen fra Jens Høibø, Fylkesleder i Pensjonistforbundet Agder.

En del av det sosiale er bevertningen. 
Tilbake til det vi hadde før pandemien, i dag ble 
gode smørbrød servert til kaffen.

En del av det sosiale er bevertningen. Tilbake til det vi hadde før pandemien, i dag ble gode smørbrød servert til kaffen.

Søgne pensjonistforening er heldig å ha en fin gjeng som  dekker bord, serverer og rydder. Her er noen av de mange. Signe Nilsen, Leif Magne Eikaas, Alfhild Kvamme.

Søgne pensjonistforening er heldig å ha en fin gjeng som dekker bord, serverer og rydder. Her er noen av de mange. Signe Nilsen, Leif Magne Eikaas, Alfhild Kvamme.

24 februar 2022.

Foreningsmøte på Søgne Seniorsenter er tilbake i vante former igjen. Det var dekket til 70 personer i hovedsalen og ca ti personer i den tredje salen. Alle stoler ble brukt. Arild Berge ledet møte.

Finn Georg Birkeland informerte om nytt lydanlegg og skjermer i alle tre salene, i tillegg til at teleslynge er tilgjengelig.

Dataopplæring startet høsten 2021, Bjørn Nilsen og Gudrun Gjertsen leder arbeide sammen med frivillige. Det var ønskelig om flere benyttet seg av tilbudet.

Publikum koste seg under den nesten timelange underholdningen der vi fikk servert gode og kjære melodier. Gamle norske slagere ble gjenkjent, såvel som kjente, klassiske perler. Kari Andrea Byglund Larsen på fiolin og Asbjørn Arentsen på klaver.

Av Tormod Mjaaseth fikk publikum en presentasjon av Årsberetning 2021. Styrets sammensetning: Leder Tormod Mjaaseth, nestleder Arild Berge, kasserer Bjørn Nilsen, sekretær Solveig R. S. Mjaaseth, styremedlem Gerd Torhild Kjær, varamedlem Bjørn Egeli.

Resultatregnskapet 31.12. 2021 ble gjennomgått og forklart av kasserer Bjørn Nilsen

Medlemstallet ved årsskifte viser 212 medlemmer. Stabilt fra foregående år. 30 nye medlemmer er registrert og tilsvarende sluttet i 2021. Utgangspunktet med rekruttering syntes oppløftende, nye pensjonister trekkes til møtene.