Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sommertur til Hvaler

Lørenskog Pensjonistforening

Sommerturen i år blir en Fjordtur til Skjærhallen/Strømstad med Furuholmen Restaurant Evert Taube og Bohuslän viser. Vi kjører med Finn Carlsen Turistbusser med avgang fra Esso Solheim, Metro kl 08.00 den 18.05.2022.

Dere kan lese mere om turen på vår hjemmeside. følg oss her: lorenskogpf.no

Turen koster kr. 1150.- pr, person (inkl. buss, guide på Hvaler og lunsj)

Bindende påmelding til turkomiteen:

Ring Gerd Olsen tlf. 974 05 716 eller Klara Pedersen tlf. 976 08 720 .

Siste frist 27. april 2022