Smittevernlegen besøkte pensjonisten fredag den 24.06

Vel 80 personer møtte opp for å høre smittevernlege Drude Bratlien orientere om den eventuelle 4 koronavaksinerunden. Foto: Karl Karlsen