Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

SLUTT PÅ 1-METEREN OG MUNNBIND

Idag 12. februar har det gått 1 år og 11 måneder siden Norge ble stengt ned på grunn av Covid19. På Regjeringens pressekonferanse idag kl. 10.00 ble koronarestriksjonene opphevet. Foreninger og lag kan nå invitere til møter, turer og andre aktiviteter uten "meterstokk" og krav om munnbind.

Høstkonferansen på Fleichers Hotel, Voss oktober 2022 samlet ca 80 tillitsvalgte fra "gamle" Hordaland

Høstkonferansen på Fleichers Hotel, Voss oktober 2022 samlet ca 80 tillitsvalgte fra "gamle" Hordaland

Pensjonistforbundet Hordaland takker alle tillitsvalgte og medlemmer for samarbeidet og kontakten vi har hatt i de 23 månedene vi har hatt restriksjoner knyttet til korona. Når det så ut til å bli lettelser forsøkte foreningene/lagene å invitere til møter og aktiviteter. Særlig var det i løpet av et par korte høstmåneder arrangert mange turer, middager, konserter, foredragsmøter, små og store matineer mm. Så kom desember og mange gledet seg til julearrangementer. Og mens alt var klart måtte mange planlagte juleaktiviteter avlyses eller utsettes til denne våren hvis restriksjonene ble opphevet. Idag kom beskjeden. Vi regner med at både tillitsvalgte og de mange tusen medlemmene vi har i Hordaland nå finner tilbake til møtestedene, kulturarrangementene, turene, utsatte arrangementer. Ja til alt det vi har vært avskåret fra å gjøre i 23 måneder.

Vi i Pensjonistforbundet Hordaland ønsker alle våre medlemmer vel møtt igjen. Og vi ønsker nye medlemmer velkommen til å aktivisere seg i en av våre lokale foreninger eller lag som du finner i nesten alle kommunene i "gamle" Hordaland.