Slekt og sangbok i Karasjok

På medlemsmøtet i Karasjok pensjonistforening 26.9.22 var et 20-talls medlemmer møtt opp. På møtet hadde tidligere forsker Asta Balto foredrag om slektskapsforhold, Fuolkevuotha.

Medlemsmøte i Karasjok pensjonistforening

Medlemsmøte i Karasjok pensjonistforening

På medlemsmøtet i Karasjok pensjonistforening 26.9.22 var et 20-talls medlemmer møtt opp. På møtet hadde tidligere forsker Asta Balto foredrag om slektskapsforhold, Fuolkevuotha, spesielt det som angår betydningen av tilhørighet og det særegne med samisk slekts forståelse.

Asta Mitkija Balto

Asta Mitkija Balto

Et meget interessant tema om hvordan samene har benyttet slekt og slektskap i det daglige livet.

Fuolkkástallat - “gjøre slektsskapet aktiv”

Fuolkkástallat, det ordet finnes ikke på norsk, men kan forklares med at man aktiviserer slektskapet. Og i det samiske er slektskapet mye videre enn bare sin egen nærmeste slekt. Man kan på en måte sammenligne det med det som kalles nettverk - men er mye mer enn "vanlig nettverk".

I foredraget belyses en del spørsmål om det samiske slektskapet:

Hva betyr det?

Hvilken betydning har den?

Hvordan føles det?

Hvem gjør det og hvem kan gjøre det?

Hvor skjer det?

Har vi behov for det?

Vi vil anbefale foredraget på det varmeste.

Sangbok

På møtet fikk Karasjok pensjonistforening de nye sangbøker fra Pensjonistforbundet, overrekt av fylkessekretær Arne Josvald Sabbasen.

Leder i Karasjok pensjonistforening, Hagbart Grønmo med den nye sangboka.

Leder i Karasjok pensjonistforening, Hagbart Grønmo med den nye sangboka.

Leder i Karasjok pensjonistforening Hagbart Grønmo takket Asta Mitkija Balto for interessant foredrag med å overrekke blomster til henne.

Leder i Karasjok pensjonistforening Hagbart Grønmo takket Asta Mitkija Balto for interessant foredrag med å overrekke blomster til henne.